Klepnutím přejdete na úvodní stránku

Smysl pro povinnost

Jsou to pouze tři slova, ale dvacet řádků níže vysvětluje jejich význam.

 1. Vidět potřebnou práci!
 2. Neříkat nemám čas!
 3. Učinit práci co nejpoctivěji a trvale funkční!
 4. K práci i finančně přispět, bude-li sloužit všem!
 5. Jednat s příjemným pohledem!
 6. V přírodě se chovat jako k živým rostlinám, před utržením uspat a zakódovat.
 7. Jednat jinak s dětmi, jinak s dospělými!
 8. Nečinit se soudcem, jen poradcem!
 9. Nevlastnit povýšenost nad bližními!
 10. Se zvířaty jednat dle jejich potřeb!
 11. V jednáních vždy se chovat zdrženlivě a doporučovat vždy Pravdu!
 12. Mít na vědomí, že jsem sledován z duchovních světů, a žít dle Přikázání!
 13. V životních potřebách být skromný!
 14. Svými výrobky činit okolí příjemným!
 15. V přírodě se chovat jako inteligentní člověk!
 16. Řadit bližního zájmy před svými!
 17. Neubližovat skutkem ani slovem komukoliv!
 18. Usilovat při jednáních o prosazení Pravdy, i za cenu mně nepříjemnou!
 19. Bližnímu doporučovat uzdravení přírodními silami před klasickým způsobem!
 20. Ženám, budoucím matkám, vysvětlit, jak mít zdravé dítě!

„Pravda vítězí” je napsáno na prezidentské standartě! Toto slovní spojení v Československu změníme na „Pravda zvítězila”!!!

Zapsal Vlastislav Prokeš

 < Zpět | |« Hlavní strana | ^ Nahoru