Pozemšťanům k zamyšlení

V pěti bodech si přesně řekneme, jak usilovat o lepšího člověka. Co po nás Otec požaduje, abychom dosáhli dokonalejšího života a byl s námi spokojen:

 1. pracovitost, mít radost z práce (ať fyzické či duševní) a vykonávat ji poctivě
 2. vztah k přírodě, chránit ji, neničit, udržovat v čistotě, sbírat odpadky, čistit
 3. vztah a úctu ke zvířatům a tvorům vůbec
 4. pro začátečníky - žít podle Desatera přikázání
  pro duchovně pokročilé - žít dle Řádu Otce Stvořitele
 5. vědět, že je 6 tříd duchovního růstu

Nyní buďme na chviličku sebekritičtí a sami se zařaďme, ve které duchovní třídě se nalézáme, protože se každý na sebe díváme, že jsme jedničky, a proto čtěte dál:


Vibrace Třída v duchovním vývoji
0-1 500 kHz 0. třída - bezvěrec - vše nehmotné popírá, ani netuší, že je zde nutno vychodit také druhou, a to duchovní školu, která nám umožní náš duchovní postup, neboť zvýšenou a vysokou vibrací nám umožní si udržet naše tělo zdravé bez nemocí
1. třída - je víra v něco
2. třída - je úcta k něčemu
3. třída - je dodržování desatera přikázání
3 400 kHz 4. třída - je vegetariánství
5. třída - je vědět o Řádu Otce - Stvořitele
5 000 kHz 6. třída - to je žít dle Řádu Otce - Stvořitele,
hranice 5 000 kHz umožňuje člověku si teprve zajistit život věčný
9 000 kHz to je již jedinec vidící do AKAŠI záznamu, kde si přečte všechny naše pozemské skutky, přečte diagnózy a příčiny chorob všech jednotlivých pozemšťanů
11 000-25 000 kHz to jsou duchovní bytosti, které mezi námi chodí, které našim zrakem nevidíme, právě tak nevidíme existující životy na dalších planetách, např. na Marsu, Venuši, Jupiteru …

Každý přednášející, učitel, kazatel, který nedocílí 5 000 kHz své osobní vibrace, nemůže pochopit a sdělovat Pravdy Otce - Stvořitele. Jemu můžete naslouchat pouze polopravdám, nepravdám, domněnkám, úvahám, předpokladům, vlastním názorům a obsáhlým filozofickým a vědeckým pojednáním.

Jakmile české země získají vibrační měřící přístroj, co má Dr. Clarková na své klinice v Dánsku, bude možné, aby si každý jedinec nechal změřit svoji vibraci, kde se právě ve svém duchovním vývoji nachází. To je od 0-1 520-9 460 kHz, jak uvádí Dr. Clarková.

Je známo, že přístroje nelžou a nemohou být proti nim ani vědecké námitky. Teprve potom se rozliší, kdo říká Pravdu a kdo nepravdu. Komu naslouchat a koho zavrhnout, neboli nenaslouchat. Světskou školu máme za sebou, je nutné vystudovat tu druhou duchovní? Na tuto otázku si odpoví každý jedinec sám. Pokud se rozhodne pro druhou, duchovní školu, nechť si přečte, jaký je rozdíl mezi Bohem a Otcem - Stvořitelem, neboť to je výchozí bod z dosavadních předkládaných nepravd!Význam slova láska je každému znám. Ale Otec - Stvořitel rozděluje toto slovo do čtyř skupin:


1. Mateřská láska
2. Duchovní láska, tj. 4. třída, vegetariánství
- tyto   z v y š u j í   vibraci

3. Emocionální, erotická, nemanželská láska
4. Nezdravá sebeláska
- tyto   s n i ž u j í   vibraci

Otec nás do duchovního vývoje ani do dodržování Řádu nenutí a dává nám naprostou svobodnou vůli, postihy za špatné skutky však existují.

Nejstarší mluvčí Vlastislav Prokeš
Vysvětlení čtyř druhů lásky

Základem mateřské lásky je:

 1. Vlastnit vědění o poslání ženy
 2. Být si vědoma mateřské zodpovědnosti
 3. Naslouchat svému nevědomí

Základem duchovní lásky je osoba s vyrovnanou, chápající myšlenkovou úvahou. Osoba v sobě vlastní:

 1. Úctu ke všemu stvořenému
 2. Vědění o Mé existenci
 3. Znalost Mého Řádu

Základem emocionální lásky je:

 1. Znát svoje intimní požadavky a využívat jich
 2. Bez ohledu na nutnou morálku, využít každé příležitosti
 3. Svoje intimní požadavky dávat na první příčku své existence

Základem sebelásky je:

 1. Pozorovat okolí s rukama v kapsách
 2. Sledovat a umět se pohybovat tam, kde není práce
 3. Žít v lidské společnosti na úkor ostatních pracujících

Otec StvořitelPožadavky Otce – Stvořitele na vlastnosti lidí (lidské ctnosti)

Zdravý názor

 1. bez vlastního prospěchu
 2. poctivě usuzovat
 3. neprosazovat svůj názor za každou cenu
 4. učinit bližního šťastným
 5. být uctivý nikoliv podlézavý
 6. sloužit Pravdě - Otci
 7. neubližovat činem ani skutkem
 8. neubližovat slovem
 9. mít přívětivý projev
 10. sloužit
 11. mít jen uctivé pohledy

Pracovitost

 1. činit, co je potřeba
 2. nečekat na odměnu
 3. práci provést podle svého nejlepšího cítění a svědomí
 4. nevymlouvat se: „Nemám čas.”
 5. dokončit vždy dílo, aby bylo funkční
 6. vždy po sobě uklidit
 7. chovat se svěže a mít vnitřní radost z práce
 8. práci vykonat tak, aby sloužila co nejdéle
 9. nevyžadovat pomoc, není-li to nezbytné
 10. vědět, že dílo má cíl, neodcházet od nedokončeného díla
 11. jen a jen vědět, že pracovitost je na prvním místě v Řádu Otce

Povinnost vůči své osobě

 1. dbát na dostatek pohybu
 2. seznámit se s anatomií a fyziologií svého těla
 3. znát a dodržovat pitný režim
 4. znát a dodržovat správné dávky stravy
 5. 40 % rostlinných pokrmů pojídat v syrovém stavu
 6. stravu pro své tělo jíst pouze rostlinnou, přestavět vnitřní šťávy na bezmasou stravu
 7. nezatěžovat organismus, své tělo nezralými ovoci
 8. dodávat tělu jen potřebné dávky - nepřejídat se a naučit organismus a zažívací trakt, aby signalizoval nasycení
 9. řídit se dle potřeby, času, dávek, tak, jak tělo žádá
 10. tělo nežádá pravidelnost v dávkách, neboť různá strava se rozkládá jinak dlouho

Hygiena těla

 1. používat měkkou vodu, event. dešťovou
 2. mýdlo pouze, je-li pokožka zamaštěná, jinak umývat jen vodou
 3. vlasy mýt nejvýše 1x za 14 dní, při silnějším znečištění třeba denně
 4. oděv - len, bavlna, oblékat se přiměřeně dle teplot, vzdušně, tělo by se nemělo zpotit
 5. otužování - umývat se vždy vlažnou vodou nebo studenou vodou. Teplá, horká zbavuje tělo ochranné vrstvy, která na něm musí být. Umyjeme-li ho teplou vodou, je náchylné na mikroorganismy. Vždy uzavřít tělní póry studenou vodou. Ochranná vrstva se vytvoří přes noc

Otec