První kniha ze Zdroje Pravdy:
"Princezna Diana promlouvá z druhého břehu"

Úvod

Co je to PRAVDA?

Kde ji hledat?

To jsou otázky, nad nimiž se zamýšlí mnoho lidí na celém světě. A mnozí se snaží rozluštit, co se skrývá za nápisem na české prezidentské standartě "Pravda vítězí!", které bylo heslem prezidenta T.G.Masaryka.

Všichni lidé na světě jsou vedeni k Pravdě. Málokdo ví, co se za tímto pojmem skrývá. Vy čtenáři, kteří vezmete do rukou tuto knihu, máte štěstí, neboť Vám bude objasněn význam tohoto slova.

V českých zemích Pravda zvítězila. Ne zásluhou vědců, politiků, či astrologů, ale zásluhou prostého člověka, autora této knihy, který si vlastním úsilím a pílí našel cestu k poznání, jež změnilo jeho život a umožnilo mu předávat své poznatky dál ku prospěchu všech bližních. Proto se začtěte do následujících stránek, které mohou pomoci i Vám si uspořádat vlastní život, aby byl klidný, harmonický, bez nemocí a potíží.

Prostředníkem tohoto poznání je lady Diana, princezna z Walesu, která nedávno tragicky skončila svůj život, a protože byla naplněna láskou k prostým lidem, rozhodla se podělit se s Vámi o své poznání a zážitky z "druhého břehu". Ke komunikaci s vnitřní bytostí Diany jsem dal souhlas Já, Otec všech svých pozemských dětí, a berte to jako poslední možnost a Můj dar k poznání Vašeho poslání a smyslu Vašeho života zde na Zemi.

Otec - Stvořitel

28.10.1997 duchovně přijala Helena Vaňková


Slovo autora

Jakkoliv se to zdá nemožné, lze komunikovat s duchovním světem. Já tak pracuji už léta, nyní i několik mých spolupracovníků. Zachycujeme duchovními diktáty sdělení z duchovních světů. Pracujeme vždy se souhlasem Stvořitele, Zdroje Pravdy neboli Nejvyšší síly, řídící běh tohoto světa i celého vesmíru. Tento kontakt může navázat každý, pokud dodrží určité podmínky, vysvětlené dále ve sdělení od lady Diany. Od roku 1953 přijímá sdělení Eileen Caddyová, která vydala knihu Otevírání dveří do nitra (Pragma 1997), stojící za přečtení.

Pokud Vás osloví následující poselství princezny z Walesu a budete chtít z opravdového zájmu, ne z pouhé zvědavosti, znát bližší informace o komunikaci s duchovním světem a o změně Vás samých, nebo budete-li mít otázky k samotnému poselství, osobně Vám je rád zodpovím na pravidelných celostátních setkáních vegetariánů a jejich příznivců, která se konají od listopadu 1997 pravidelně každou první sobotu v měsíci v Kolíně.

Byl bych rád, abyste s takovým citem, jako jste přijímali lady Dianu za jejího života zde na Zemi, přijali i její sdělení z "druhého břehu".

Tato kniha není souvislým textem, jedná se o soubor duchovních diktátů, snímaných několika osobami nezávisle na sobě. Proto se mohou některé myšlenky opakovat. Případné dotazy, zaslané na moji adresu, budou zodpovězeny na pravidelných setkáních vegetariánů. Pokud by se čtenáři zdálo, že rozsah knihy není velký, je to proto, že Pravda je tak jednoduchá.

Vlastislav Prokeš


Slovo Diany

Milí čtenáři,

máte ojedinělou možnost seznámit se s mým poselstvím a odkazem po mém odchodu z tohoto světa. Kolem mé nehody je neustále mnoho dohadů a domněnek, a přitom vše je prosté. Každý člověk má předem vymezený čas k naplnění svého poslání na Zemi. On však svůj úkol nezná. Hledá ve svém životě stále něco, a když naplní svou touhu, žene ho vpřed něco jiného. Zvláště v této době lidé stále někam spěchají. Ale je nejvyšší čas se zastavit, zamyslet se nad svým životem, nad svými sny a cíli a zeptat se sám sebe: "Má můj život smysl? Proč to všechno dělám?" Možná pak v této chvíli rozjímání přijde čas sáhnout po této knize, která Vám usnadní orientaci.

Tato sdělení jsem diktovala pisateli z prostoru, odkud již pro mne není návratu zpět. Ale ničeho nelituji. I tady se žije, i tady se pracuje. Jen je vše čisté a naplněné Láskou a Světlem. Přeji si vroucně, aby má slova padla u Vás na úrodnou půdu a pomohla Vám nalézt tu správnou cestu v životě. Neboť nejen tělo žije, ale i duch v něm, a velmi záleží na tom, zda najdete společnou cestu.

Vaše Diana

29.10.1997 duchovně přijala Helena Vaňková


LADY DIANA, PRINCEZNA Z WALESU PROMLOUVÁ

Přicházím právě z Jupiteru a cítím ten obrovský rozdíl prostředí ve vyzařování. Vše je dobré, říkáš často, a já musím použít tutéž mluvu. Jsi uznáván jako tlumočník a já ti nyní mohu sdělovat vše, co je na Jupiteru a vše, co souvisí s mým životem. Matka Tereza má již novou práci. O světě říká, že se musí vykoupat doma (na své domovské planetě) a potom, že se ozve.

Jsem zde sama a vzhledem k tomu, že mám dostatek času, můžeš psát klidně, nespěchej. Je to pouze otázka času, co zvládneme a co se nám podaří, abychom zaujali sestry a bratry pozemšťany, abychom jim přijatelnou formou předložili Pravdy a zaujali je natolik, abychom je odpoutali od konzumního života.

Začnu tam, kde jsem na Zemi přestala. Jsem nyní zcela vyrovnaná, spokojená, šťastná. Na Zemi jsem byla neklidná, rozladěná, psychicky labilní. Oproti vtělení Jany z Arcu jsem nedokázala žádné návštěvy domovské planety, nedokázala jsem ani komunikovat s domácími přáteli ze země Jody - ohnivé země. Nedokázala jsem proniknout do tajů svého nitra, pouze jsem pociťovala bližší náklonnost k prostým lidem než k bohaté zahálce. Dnes vidím, že prostředí je jedem pro vnitřní duchovní nalezení. V posledních hodinách na Zemi vše probíhalo jako řízený scénář, který nemohl skončit jinak, než odhozením těla. Hlavním mým posláním bylo, abych si jako princezna našla neobvyklým přístupem cestu k prostým lidem. Vše se odvíjelo tak, že jsem nemusela vkládat žádné velké úsilí do průběžného denního života. Jsem velice vděčná všem, kteří mi upravovali cestu, a to jak z domova, ze země Jody, tak zdejším lidem, zdaleka netušícím, jaké vůči mně plní poslání.

Ve chvílích utrpení jsem pociťovala, že není běžné chtít si vzít život. Objevilo se mnoho překážek, aby k tomu nedošlo. S pevným rozhodnutím a prstem na spoušti, a pistole neposlechla. Ještě dvakrát nastala situace, kdy mému pevnému rozhodnutí bylo pokaždé zabráněno v uskutečnění. Krize se přese mne převalila jak mořská vlna a já žila dál. Všechny okolnosti upravovaly cestu k mému usmrcení v době, kdy byly již všechny krize překonány a já našla člověka, který byl pro mne novým životem. Umínila jsem si, že konečně uniknu před sledováním novinářů do tajného místa i se syny a zbavím se také povinností a pozorovatelů. Chtěla jsem žít se syny a s mužem v rodinném porozumění. Toužila jsem po klidném, nerušeném prostředí naplněném láskou a svou oblíbenou prací - vařením -, po zcela soukromém prostředí, odloučeném, tichém a harmonickém. Moji synové nejsou stejných zájmů.

Domnívala jsem se, že budu pouze finančně činná těm potřebným a sama si je najdu dle svého přání. Dnes vidím, že celý svět potřebuje nasytit. Když jsem se zrozovala na Zem, nebyla ještě zdaleka tak protkána zlem a nenávistí. Byla místa nepřátelství mezi národy, mezi spolubližními, ale dnešní pohled je zcela jiný. Srovnám-li pohled na svět před mým zrozením a pohled, který mám dnes, mohu říci, že mezi těmi 36 lety, co jsem žila na Zemi, nastal propastný rozdíl. Svět se řítí do vlastní záhuby. Není národa, který by byl jednotný. V jednom národě jsou až čtyři různé názorové směry a všechny se chtějí ujmout vesla a řídit ostatní. Není hezký pohled na mezilidské vztahy na Zemi. Není hezký pohled na hladem umírající děti. Sotva spatří světlo světa, vzápětí vidí opět tmu, neboli umírají. Není mezi lidmi hřejivého slova z lásky. Jsem nyní sama velice rozladěna z pohledu na Zem, na studené vztahy i mezi dětmi. Děti se zrodí čisté, v nevinnosti. Vzápětí ještě v předškolním věku se stávají bezcitnými. Jak velice rychle dítě ztratí nevinnost v prostředí, v němž žije. Za dobu mého pobytu ve světě hmoty vychladly čisté přátelské vztahy. Vztahy jsou, ale na jakém přátelském stupni! Není důvěra, není náklonnost, není obapolná snaha a touha si nezištně pomáhat. Matka nemá cit pro jiné dítě. Vidí sobecky pouze to své. Rozvádím se o tom nyní proto, abyste si uvědomili, že je nutné zamyslet se nad každým činem, skutkem, vyřčeným slovem. Není tomu dlouho, co jsem žila na Zemi, ale sama jsem nepozorovala, co se proměnilo v lidském srdci, v lidské mysli. Změnila jsem téma, ale posuďte sami a porovnejte. Citově založení tuto změnu vidí, uvědomují si ji, ale velká většina obyvatel vůbec tuto tragickou změnu neregistruje.

Dokončíme můj poslední čas a žití na Zemi, a hlavně to, co zajímá Vás spolužijící, proč jsem musela odejít. Všichni víte, že jsem si našla muže, Dodieho, který byl zcela jiného smýšlení než běžní muži v jeho věku. On byl vlastně osobou, která mě vyrvala světu, byl osobou, která mě vrátila zpět na mé místo, k mému poslání, k mému sebenalezení. Neboť žije-li člověk ve světě plný neklidu, nerovnováhy, nemůže se sám nalézt, vzchopit se. Dodie mě narovnal v mém pokřiveném životě, kdy jsem chtěla dobrovolně odejít, spáchat sebevraždu. Dodie mi byl seslán, aby mi pomohl najít v sobě lásku, abych měla chuť žít dál. Stále mluvím o sobě, vždyť Dodie je také mrtev pro tento svět. Dnes je sám v prostředí, které obývají mnozí po prožití povrchního pozemského života. Byl se mnou spojen řízenými cestami a dnes se naše úlohy obrátily. Já mu nyní vracím lásku, kterou on našel, objevil ve mně. Vracím mu ji a bude to trvat mnoho desetiletí, než mu pomohu vymanit se z myšlenek, které v sobě chová, a těch se zbaví pouze vlastním úsilím. Já mu pouze upravuji cestu, on však sám musí mít zájem po ní jít. Bude-li čas, můžeme se věnovat zákonitostem a postupu očišťování Duchů, kteří zanechají tělo na Zemi a jsou zatěžkáni světskými vášněmi a touhami, kterých se sám Duch musí v určitých duchovních prostředích zprošťovat. Dodie mě na Zemi vyrval světskému životu, ztratila jsem všechny touhy po nesprávně vedeném životě, a jak jsem uvedla, našla jsem v sobě lásku. A zde byl vhodný okamžik na moje odvolání. Jinak bych musela prožívat v dlouhém čase očišťování od svých nežádoucích lidských vášní jako Dodie a jako všichni, kteří propadnou povrchním světským radovánkám a v tom okamžiku zemřou, neboli odloží hmotné tělo.

Můj pobyt v těle byl dobrovolný. Co to znamená? Převážné většině lidí, kteří dnes vědí, že život smrtí nekončí, vysvětluji: Koloběh vývoje je následovný. Duchové ve vysokých světech, kteří již dosáhli vyšší dokonalosti, se mohou se souhlasem Otce - Stvořitele vracet k Vám na Zem tím, že se zrodí v dítěti, musí prožívat celé dětství, potom dospívající věk a potom dospělost. Během tohoto růstu se jeho vrstevníci z vysokých světů o něj starají, pečují o něj, aby se neodklonil od záměru jeho zrození na Zem mezi ostatní, žijící běžný život lidí. Jejich starostlivost je nutná, neboť nechají pozemského zrozence, dobrovolně sem zrozeného, žít zcela podle jeho vůle, ovšem pouze do určitého stupně morální zkázy. Vždy mu mohou usměrnit život, kdyby ho čekal pád. (To byly zásahy v mém životě, abych neprovedla sebevraždu. Byla jsem včas od úmyslu odkloněna. Jinak mně moji ochránci z duchovních světů ponechali svobodný vývoj.) Vy, co jste dnes v pozemských tělech, nikdo ani netušíte, že máte osud se mnou totožný. Jste mnozí rovněž z vysokých duchovních světů a jsou Vám rovněž upravovány cesty jako byly mně. K tomuto tématu dobrovolně zrozených neboli inkarnovaných se ještě vrátíme.

Stav mého světského žití byl mým posláním ukončen, neboli naplněn. Mým posláním bylo rozbourat hráz mezi bohatými, mocnými tohoto světa, a chudou vrstvou lidstva. Bez veškerých obav a s jistotou, že se nenakazím žádnou chorobou, jsem se stýkala a pohybovala se mezi různými chorobami. Byla ve mně jistota a všechna místa, kde lidé trpěli, mě posilovala. Ráda jsem pobývala mezi těmi, kdož jsou vděčni za každé pohlazení, za podání kousku jídla, za každý úsměv. Zde jsem se cítila lépe, než na recepcích a dvorních radovánkách. Porovnejte můj život s Vaším. Jaké máte touhy? Kde je Vaše místo na Zemi? Máte mnozí taktéž duchovní vedení, máte ochránce jako já. Využívala jsem svým narozením dvě možnosti. Byla jsem v postavení bohaté princezny a život chudých mě lákal mezi ně. Tímto svým přístupem jsem si získala široké vrstvy prostých obyvatel různých zemí. Odlišná barva kůže pro mne nehrála roli. Rozdíl mezi chudými a bohatými přináší světu zkázu. Rozdíl může být pouze ve stupni vzdělání, či vývoje ve zkušenostech. Co tím chci říci? Má-li člověk ve své rodině finanční zázemí a je-li nadaný, jde studovat. Má-li člověk více životních zkušeností a nemá-li studia, může se sám duchovně vyvíjet. Životní zkušenosti, to je počet zrození, počet životů, počet vtělení. Čím je to dáno? U Stvořitele, u Otce, tvůrce všeho kolem nás i v celém vesmíru, si každý Duch musí projít mnohými životy, aby získal životní zkušenosti. Každému Duchu jsou v jeho zrozeních dávány těžší a těžší zkoušky, jimiž během života prochází. Dodie měl svůj vývoj, svoje životní překážky, měl také svůj vývojový záměr, plán. Svými pozemskými smysly nemůžeme pochopit dokonalost cest, kterými náš Stvořitel vede naše kroky, klade nám překážky, a tak nám dává možnost získat životní zkušenosti.

Nevěděla jsem, že Dodie musí také ukončit pobyt v těle, neboli musí zemřít. Dodie měl karmu, kterou si do doby úmrtí nebyl schopen zrušit. Karma byla časována tak, že vyřeší oba naše pobyty na Zemi. Vyřeší naše osudy. Já jsem musela ukončit své poslání, prolomila jsem hráz mezi mocnými a chudými. Upoutala jsem svým chováním veřejnost, zapsala jsem se do lidských srdcí. Dodie mě vytrhl z pozemského života, vše jsem odložila a chovala v srdci pouze lásku k synům a k Dodiemu. Žila jsem v radosti, harmonii, byla jsem šťastná. To byl vhodný okamžik pro odložení těla. Všechny okolnosti byly řízeny mými ochránci. Já jsem se pouze přizpůsobila cestě, která mi byla nabídnuta. Vše bylo načasováno tak, že můj mladší syn již musí být samostatný. Každé dítě dle řádu Stvořitele je od 10-ti let samostatné. To vím dnes, kdy stojím na druhém břehu. Pokud jsem žila se svými syny, sama je vychovávala, dívala jsem se na ně jako každá matka. Odejde-li dětem matka, je to pro svět bolestivé. Ale svět již neví, ani netuší, že matka z druhého břehu může svým dětem, žijícím na Zemi, upravovat cesty právě tak, jako moji ochránci upravovali cestu na Zemi mně samotné.

Mé poslání na Zemi tedy skončilo a mí ochránci se postarali o čistotu mého žití, postarali se o to, že jsem všechny útrapy, starosti, povrchní žití na Zemi zaměnila za žití v lásce. Tím jsem se mohla vrátit domů, zpět do vysokých světů, bez zakaleného myšlení. Všichni usilujte o čisté myšlení, čisté srdce, o žití v harmonii s celým světem, a jen takto odcházejte na druhý břeh. Jinak se budete muset očišťovat od všech emocí a vášní, které se k Vám vrátí po odložení těla.

Je Vám pozemšťanům další záhadou, proč současně odešla Matka Tereza.

Tak jako jste si vy znovuzrození pisatelé vyprosili u Otce souhlas ke komunikaci se mnou, máte rovněž vyprošenu komunikaci s Matkou Terezou. Sdělení Vám podala, ale důvod svého odchodu neuvedla. Ten Vám mohu s jejím dovolením sdělit já sama.

Mnozí víte či tušíte, že se brzy naplní slova Ježíše Krista o soudu lidstva. Ten je přede dveřmi. Matka Tereza si rovněž naplnila své pozemské poslání, k němuž se Otci zavázala. Je rovněž zrozencem z vysokých světů, svůj život zasvětila trpícím a byla odvolána, protože je konec milerenia, konec času a její pobyt byl před tímto koncem času podle slibu ukončen. Nad tímto sdělením by se všechno pozemské lidstvo mělo velmi vážně zamyslet, nechat si vysvětlit všechny okolnosti, odložit domněnky a vyslechnout nezvratnou skutečnost o svém osudu. Je ještě maličko času, který je nutné využít k základnímu poznání o záměru Stvořitele s člověkem na Zemi.

Vrátím se opět ke své osobě.

Druhou úlohou, kterou jsem si vzala při svém narození neboli vtělení je, že odstraním ještě jednu hráz. A o tom je právě nyní psáno. Zbourám bariéru mezi duchovními světy a Vaším hmotným světem. K tomuto úkolu mí ochránci spolu s ochránci druhého, taktéž dobrovolně zrozeného člověka, svedli naše cesty. Tento zrozenec z českých zemí byl veden ke zcela jiné činnosti. Jako jedinec si svou touhou našel sám cestu k Pravdě. Postupným vedením svými ochránci byl poučován, vychováván, až docílil určitého stupně ve svém duchovním vývoji a začal své poznatky předávat druhým. A tak jako dnes já, duchovní bytost Diana, mu diktuji tyto řádky, jsou mnozí, kteří činí totéž. Po signálu či po prosbě k Otci, je-li od Něj souhlas, mohou navázat komunikaci s duchovními světy. Tento jedinec byl našimi ochránci určen ke komunikaci se mnou, a proto s jistotou přijměte tento text jako pravý, nezkreslený, nezfalšovaný a pravdivý.

Do konce času, ještě než Kristus oznámí konečný soud, využijeme dobu k tomu, aby se propojily oba světy a konečně byla prolomena hráz nevědění.

Všechno má svá pravidla. Vzít tužku a papír a psát, co mu do myšlenek vstoupí, může každý člověk. Ale mít svůj duchovní život v souladu s Řádem Otce, proto je třeba mnoho vykonat, vložit do svého myšlení celé učení Krista, podle něho žít a navíc se stát služebníkem Otce již zde, v dosud žijícím těle ve hmotě na Zemi. Zasloužit si komunikaci s Otcem, to jest se Zdrojem Pravdy, vyžaduje docílení stavu znovuzrození. To znamená navrácení do čistého, nezkaleného myšlení dítěte. Buďte Otcovými dětmi! Často toto slyšíte, ale jaký je pravý význam, to není již objasněno. Zde se zamyslete nad tím, že zde nejsme zrozeni pouhou náhodou ani pisatel, ani já - Diana, ani Matka Tereza, kteří jsme řízeni duchovními ochránci. Jste zde mnozí, kteří jste rovněž dali slib Otci, že budete na Zemi ve hmotě plnit nějaké poslání. Ta jsou různá. Někdo se zrodí a je veden svými duchovními ochránci, aby se zabýval historií, druhý má inspirace k malbám, třetí vyniká v medicíně, čtvrtý je vynikající hudebník, pátý má citlivý vztah k zahradnictví a zemědělství, šestý je astronomem, sedmý bystrým novinářem, osmý je nakladatelem, další je duchovním učitelem, léčitelem, učitelem, námořníkem atd. Výchova, výuka inspirace, vedení vnitřním hlasem, představivost, talent, to jsou naše vodítka, kterých používáme při našich činnostech. Zde je jediná hnací síla stále vpřed. Ochránci Vás vedou, práce se daří, provádíte ji rádi a úspěch je vykonávat ji s láskou. Potom je to vždy práce říkáme požehnaná, zdařilá, dílo je jedinečné, vynikající. Naznačili jsme si, že vše řídí duchovní ochránci. Ale pozor! Mezi lidmi vidíte, že jsou někteří bez zájmu, pracují z nutnosti, z povinnosti. Dnešní stav nyní musíme opominout. Dnes je pracovní elán a láska ubíjena, radost z práce uniká. Teď mluvím o průběžném žití. Nakonec vidíme u některých lidí, že si neumí poradit s velice jednoduchou prací, vykonávají ji složitě, pracně, zbytečně se namáhají. Co je to za lidi? To jsou lidé v začátcích svého vývoje. Mají málo životních zkušeností. Ti se musí opakovaně zrozovat a v každém životě zkušenosti sbírají. Říkám lidé, ale ve skutečnosti je to jejich Duch, který sbírá zkušenosti. A ten na rozdíl od nás, hmotných mozků, si pamatuje vše z každého života. Tím roste, je zkušenější a zkušenější, až v některém životě dostoupí v myšlení do stavu, kdy si začne pokládat otázku, proč je na světě. Začne přemýšlet, začne si pokládat sám otázky a sám si na ně odpovídá. Ale to už není sám, co si odpovídá, ale je to jeho Duch, odpovídající mu vnuknutím. A zde již máme zcela samostatnou myslící bytost. Jakmile si tato bytost položí otázku, obdrží na ni odpověď ihned nebo za čas. Pak zbývá jediné. Uznat odpověď nebo ji zamítnout. Správně učiní ten, kdo ji posoudí, a je-li pro něj přijatelná, vloží ji do života. Tedy ji zrealizuje. Časem ohodnotí, zda učinil správně, či ne. Takto každý člověk sbírá zkušenosti, dopouští se chyb, které napravuje, dopouští se omylů, které neopakuje. Vidí činnost ostatních lidí, kterou posuzuje, hodnotí. Všechny činnosti, všechny obory jsou si rovny. Nikdo není nadřazen, nikdo podřazen. Všichni pozemšťané jsou si rovni. Proto si uložte do své mysli, že jsou mezi Vámi lidé s nižším vývojem, někdo na počátku, někdo v polovině, někdo je již samostatně myslící, někdo je řízen ochránci, někdo se domnívá, že je všem nadřazen. Na to pozor! Takové myšlenky by neměl mít žádný, nikdo k tomu nebyl určen, ani duchovně veden. To je nejnebezpečnější myšlenka, kterou vlastní mnoho obyvatel. Upozorňuji Vás, že jediným, kdo je nám nadřazen, je Otec Stvořitel a my všichni spějeme svým vývojem a svými zkušenostmi k jedinému cíli, a to k Jeho dokonalosti. Všichni si vzájemně pomáháme podle svých zkušeností a svých sil, jsme si všichni vědomi jediného společného cíle, a tím je dokonalost. A my všichni, vědomi si svého společného cíle, vykonáváme všechny obory, kterými se vzájemně podporujeme, vyrábíme, kupujeme, prodáváme. Vidíme sebe jako vzájemné soužití se všemi sestrami a bratry.

Nyní si musíme vysvětlit rozdíl mezi běžně vedeným životem a duchovním životem. Pro běžný světský život a vzdělání máte své světské školy. Navštěvujete je podle své povinnosti nebo podle svého zájmu. Tam jsou učitelé, profesoři, akademici. Ale nyní si přejete studovat duchovní nauky. Do jaké školy se přihlásíte?, ptám se Vás. Přemýšlíte o bohosloveckých fakultách. Ty já Vám nemohu odsouhlasit. Pozastavujete se? Řekli jsme si, že každého člověka, věnujícího se nějaké profesi, musíme ponechat tuto profesi provádět. Sbírá zkušenosti a má na to plné právo. Vysvětlím Vám, jak prodělávat Váš duchovní vývoj. Jak navštěvovat duchovní školu. Tak, jako má každý jedinec svůj vývoj, sbírá životní zkušenosti, tak si i každý jedinec půjde svojí cestou, školou svého duchovního růstu. Nemohou se dva držet za ruce a jít společnou cestou vývoje. Uvědomme si logickým zamyšlením: Jsou si dva lidé podobni, mají stejný organismus, mají společnou, naprosto stejnou životosprávu, mají stejný otisk palce, mají stejnou chůzi, mají stejnou postavu. Sami však uznáte, že nemají stejné poznatky a stejné myšlení. Proto každý člověk musí duchovní školou procházet sám. Jediným učitelem je Kristus. Nikdo jiný Vás nemůže vést k dokonalosti správnou cestou. Jste klamáni jinými "správnými" učiteli, jako Budha, Kršna, ale tito dva a celá řada zrozenců nebyli řízeni přímo Otcem jako Kristus. Otec mluvil ústy Krista po dobu tří let. Co řekl Kristus, bylo vyjádření Otce. Tato duchovní škola s učitelem Kristem je přístupna všem. Bohatým i chudým, ženám i mužům i všem dětem. Škola bez zápisů, školného, vysvědčení a zkoušek. Volné studium z vlastního zájmu. Duchovní školu každý vychodí s úspěchem, stane se znovuzrozeným každý, kdo mně porozumí a učiní vše, co mu zde sdělím. Znovu opakuji. Toto sdělení je odsouhlaseno Otcem, je pravdivé, nezkreslené. Proto je s jistotou můžete přijmout. Jako důkaz této Pravdy je to, že máte tuto cestu duchovní školy vychozenou, vyzkoušenou řadou lidí mezi Vámi, kteří jsou již znovuzrození, včetně pisatele.

Osnovu výuky zanechal Kristus již před dvěma tisíci lety. Je v podobě desatera přikázání. Učební osnovu tedy máme, a tu si vysvětlíme. V krátkém znění je desatero popsáno v bibli. Hlubší vysvětlení pro snadnější pochopení máte v jiných spisech, které jsou přílohou k tomuto sdělení. Tím se teď zabývat nebudeme. Máte-li v úmyslu studovat bibli, vyzkoušejte na sobě, zdali jste schopni ji přečíst s láskou, t.j. moudrostí. Nemáte-li v sobě lásku, nemůžete porozumět. Rozhodnete-li se, že vychodíte duchovní školu, prostudujte si desatero přikázání, a to každý sám. Je to základ, každý sám. Neboť každý jedinec jinak chápe, vnímá, pamatuje si, každý má jiné zájmy, jiné chápání. Vy zde však nejste sami. Je zde ještě Váš Duch, který je Vaším rádcem. Duchovní školou proto musíte procházet jednotlivě, zamýšlet se, poslouchat, co říká Duch. Ten vysvětluje tak, abyste dobře rozuměli. Neboť jedině on Vás zná, je ve Vás, ví zcela přesně, jak chápete, jak si pamatujete. Nelekejte se obsáhlosti tohoto vysvětlení, ve skutečnosti je všechno jednoduché. Seznámíte se s rozepsanými přikázáními. Měli byste pochopit, že nesmíte zasahovat do vývoje druhého člověka, kromě výchovy dětí do deseti let.

Dále se pozastavíme u přikázání Nezabiješ!. Zde je potřeba zřetelně a jednoznačně si uvědomit, že nesmíme vzít život nižšímu tvoru. Zabíjíme zvířata pro zábavu, za účelem upečení a pojídání, zabíjíme komáry a mouchy. Co tedy smíme zabíjet? Podle přikázání nic. A přece je něco povoleno. Je to dotěrný hmyz, který nelze jinak poučit či odnaučit, aby nás nebo zvířata nenapadal. Jinak není dovoleno usmrcovat žádná zvířata, ryby, ptáky. Velmi často se poukazuje, že Kristus také jedl beránka a ryby. Ano, je to pravda, ale málokdo ví, že Kristus měl jako jediný od Otce moc usmrcovat tvory proudem lásky. Takováto zvířata či tvorové usnuly bez bolesti. Vzhledem k tomu, že my toto činit nedokážeme, musíme se stát vegetariány. Tomuto stavu nelze uniknout. Já jsem vegetariánkou nebyla, ale zažila jsem po odchodu z tohoto světa prožitky utrpení, kterým se Vy můžete vyhnout, zanecháte-li zabíjení zvířat, pokud žijete v hmotných tělech. Nevěřte nikomu, kdo tvrdí, že maso musíte mít ke své zdravé výživě. Opak je pravdou. Poslechněte si zkušené vegetariány. Všechny rakoviny jsou z pojídání masa. A nejen rakoviny. Pokud ihned nepřestanete s pojídáním masa, sami si zkrátíte život. Následky, které to vyvolává ve Vašich tělech, jako je nervozita, jiné psychické stavy, bolesti hlavy, celková ochablost a řada dalších, pominou, jakmile se rozloučíte s pojídáním uzenin a všech těl všech zvířat. Zde je základní kámen duchovního vnímání. I kdybyste zaujali první místo na světě v pojídání nejmenšího množství masa na osobu za rok, nic Vás neuchrání od duchovní stagnace. Proč lidé nemohou věřit, že vše ve vesmíru i na Zemi řídí Stvořitel a že vše stvořil? Proč lidé nemají cit a soucit? Proč lékaři prohlašují, že je nutné jíst maso? Proč Vaše děti jsou nervózní, neklidné, neposlušné? Není tomu jinak ani v mezilidských vztazích. Lidé se nemohou uklidnit, protože jim k tomu stále něco chybí. Nemohou věřit, nemohou pochopit, nemohou procítit, nemohou vůbec porozumět. Jsou otráveni jedem, vznikajícím při trávení - při kvašení tráveného, při rozkladu v teple těla. Je to jed zvaný allabin. Tento jed přijmou z krve Vaše nervy, utlumí se pružnost, elastičnost, správná orientace. Chvějete se, jako když je Vám zima. Můžete se těšit ze života? Takovou situaci připravujete svým nervům v celém organismu. Ty pak nemají o nic zájem jako Vy, když se třesete zimou. Porozuměli jste mně? Já nyní ze svého současného pohledu mám vše jako na dlani. Vidím vedle sebe dvě lidská těla. Jedno je vegetariána, druhé patří pojídači masa. Co cítí a chápe vegetarián, druhé tělo vůbec nevnímá, je jako mrtvé. Chybí mu hbitost myšlení. Proto, kdo z Vás se ještě může zamyslet, pokuste se pochopit. Vím, že se Vám to dařit nebude. Vy to nemůžete promyslet, máte nemocné nervy. Vy to musíte sami na sobě odzkoušet, stát se vegetariány a teprve potom posuďte, jak se budete cítit volně. Budete mít uvolněné myšlení, lehkost v pohybu, svěžest při myšlení. Ale než se rozhodnete ukončit pojídání masa, těl zvířat, musíte, podotýkám, musíte si poprosit Otce (protože ani do vegetariánství Vás nemůže nikdo nutit) o jiné trávicí šťávy ve Vašem zažívacím traktu. Zde je opět kámen úrazu, když se pojídač masa okamžitě stane vegetariánem. Jsou totiž dvoje bílkoviny, to víte. I to, že jsou zcela jiné trávicí šťávy na trávení bílkovin z masa a zcela jiné na trávení rostlinných bílkovin. Vegetariánovi rozloží jeho trávicí šťávy bílkoviny rostlinné, masojedlíkovi rozloží jeho trávicí šťávy bílkoviny z pozřeného masa. Proto pocítíte první zázrak ve Vašem organismu, když procítěně poprosíte Otce o přestavbu trávicích šťáv. Nevěřící Tomáš si může vzít na zkoušku k obědu maso a pozná, jak se bude cítit. Bude mít důkaz, že maso nestráví a dva dny mu bude nevolno z nerozložených živočišných bílkovin.

A ještě jeden děj, který se odehrává v těle vegetariána, nevidíte. Nutné proteiny pro Vaše tělo se tvoří po celou dobu při štěpení rostlinných bílkovin. Tělo má dostatek bílkovin. Proto je pouze na Vás, aby Vám Vaše nemocné nervy dovolily tomuto mému sdělení porozumět. Víte, kolik vegetariánů takto žije a nechřadne? Vy se řídíte radou lékařských kruhů, ale přijmete-li třetí poučení, ráda Vám ho zde uvedu.

Lidský organismus je velice složitá záležitost. A kdo si myslíte, že mu nejlépe rozumí? Tvůrce celého lidského těla. A kdo to je? Jsou to lékaři nebo ten, kdo kromě lidského těla utvořil vše ve vesmíru? Přijměte prosím opět moji radu. Ve Vaší zemi je mnoho spisů, kde je uvedeno, že lidské tělo se skládá z 55% hmotných částic a 45% duchovních návazností, na jejichž prostudování není zatím fakulta. Těch 45% zná pouze tvůrce stavby lidského těla. Proto lékaři nemohou zjistit příčiny všech chorob, léčí pouze vzniklé potíže na orgánech. Operace se opakují a nemocí přibývá. Nesdělím Vám mnohým novinku, když Vám řeknu, že tvůrce Vašeho těla opravuje vše bez léků, operací, že odstraní každou chorobu. Sám však musí také předem odstranit příčinu, aby se nemoc nevrátila.

Že Kristus uzdravoval zázrakem, to víte. Ale koho uzdravoval? Víte, že říkal: Vstaň a choď a již nehřeš!!! Hřeší ten, co pojídá masa? Dodržuje přikázání Nezabiješ!? Všichni nezabíjíte, protože si zaplatíte jiného člověka, aby zabil za Vás. To je totéž, jako když zabíjíte sami. A opět Vám nesdělím novinku, když Vám řeknu, že jsou mezi Vámi lidé, kteří zázrakem uzdravují. Znovu Vám dám radu. Ověřte si, zda ten, kdo uzdravuje zázrakem, sám pojídá masa, kouří, pije alkoholické nápoje a zda si řekne o odměnu za úkony. Snadná kontrola a snadnější odpověď. Ježíš Kristus uzdravoval jenom někoho zázrakem a nikdy nebral odměnu.

Slovo láska je Vám velmi dobře známo. Ovšem jen málokdo ví, že láska má u některých zcela jiný účinek. Pro příklad: Vegetarián má lásku ke všemu stvořenému, tedy i ke zvířatům. Má člověk pojídající maso tutéž lásku? Musím Vám pomoci, Vaše nemocné nervy nenajdou kladnou odpověď. Láska vegetariána, ten hluboce vznešený cit, proniká všemi hmotami, tedy i lidským tělem. Láska masojedlíka nepronikne ničím. To není láska, to je pouze vyřčené slovo. Tady není ani řeči o mezipartnerských vztazích, ani o pravých vztazích matky k dítěti. Je zde řeč o myšlenkovém proniknutí, prostoupení hmoty Světlem. Vegetariánskou láskou můžete ve Vašich tělech měnit, rušit, usmrcovat, obnovovat, opravovat všechny poškozené nebo nemocné orgány. Můžete čistit a ředit krev, snižovat hladiny chorobných částic a všechny chemické pochody v tělních tekutinách upravovat, můžete odstranit z krve i obávanou chorobu AIDS. A vegetarián, aby měl úspěch při uzdravování (ne léčení), ten si bere souhlas od tvůrce našich těl, zdali může ten či onen zásah sám učinit. Nebo si nemocný sám poprosí Stvořitele o opravu nemocného těla. Tvůrce je dostupný pro všechny jedince. Tak jako se sám člověk duchovně vyvíjí, tak má i každý sám přístup k tvůrci, a tím je Stvořitel, náš Otec. Ztratili jste trvalé spojení s Otcem tím, že jste přestali žít podle přikázání. Stali jste se neposlušnými dítkami. A tak jako dítě, když uteče rodičům a je samo ve světě bez zkušeností, přihodí se mu různé útrapy. Vyhladoví, žízní, nikdo o něj nepečuje. Uteklo rodičům. A dnešní lidstvo uteklo od svého Stvořitele. Vykonává různé činnosti, s nimiž Otec nesouhlasí, lidstvo se zcela osamostatnilo bez svého Otce, bez rady, bez řízení, stalo se dítkem neposlušným. Ti, co se stali vegetariány, ti se k Otci navrací a ti, co utekli, trpí světskými nástrahami, jako jsou nemoce, neštěstí, povodně, požáry, zemětřesení, všechny havárie aut, letadel, lodí. Ten, kdo žije ve skromnosti dle Řádu Otce, ten nemá potíže, ani nemoce. Daří se mu, prosí o požehnání. A je-li to dítko opravdu vzorné, poslušné, docílí stavu znovuzrození. Tomuto dítěti Otec po prosbě odpoví na 45% duchovních návazností a na otázky záhad na Zemi i ve vesmíru.

Na prezidentské standartě máte heslo Pravda zvítězí! Co myslíte, že je tou Pravdou? Pravda je náš Otec a lidé si k Němu najdou cestu zpět, i když se od Něj vzdálili. Tu cestu si někteří obyvatelé českých, moravských a slovenských zemí našli. Je jich však zatím ještě velice málo. S Otcem, Zdrojem Pravdy jsou stále ve spojení, po vyslaných prosbách s nimi komunikuje. On jim také řekl, že každý si musí k něm najít cestu sám. Proto o svém nalezení cesty zpět k Otci nemluví, ani ji nikomu nevnucují. Já jsem si vzala za úkol, že hráz mezi duchovními světy a světem hmotným zbourám. A nejen tuto hráz. Ukázala jsem Vám cestu zpět k Otci, abyste Vy otlučení, unavení, nemocní, zoufalí, našli cestu domů pod ochranu svého Stvořitele.

T.G.Masaryk se zrodil také s úkolem osvobodit člověka od nadvlády světa a ukázat mu cestu zpět k Otci. V té době byl rovněž řízen svými ochránci, věděl, kde je Pravda. Není tomu dlouho, co jste mohli sledovat jeho třídílný životopis v televizi. Slyšeli jste, že se přihlásil ke katolické církvi, tam nebyl spokojen, odešel k evangelické, tam se mu též něco nezamlouvalo a prohlásil, že si každý máme hledat Boha sám v sobě. V každém těle je Duch a ten je spojen s celým vesmírem. Může v noci tělo opustit, putovat vesmírem a vracet se k ránu zpět do těla. Tělo nezemře, neboť si Duch tělo hlídá světelnou nití, kterou jsou spojeni, a po ní se vrací zpět. Vše probíhá velice rychle. Mnozí z Vás tyto zkušenosti máte.

Otázka pro Dianu: Domníváš se nyní ze svého pohledu, že lidé budou věřit tomu, co sděluješ?

Odpověď: Budou pochybovat, ale moje rada, jak se mohou sami uzdravovat mnohé lidi donutí stát se vegetariány. Ti jsou již navráceni Otci do jeho péče.

Otázka: Víš, kolik asi obyvatel naší země, kde Pravda zvítězila, najde zpět cestu k Otci?

Odpověď: Přesné číslo zná pouze Otec. Záleží na každém jednotlivci, co učiní ze své svobodné vůle, to se dnes nedá říci. Snažím se, aby porozuměli. Snad jsem to vysvětlila dostatečně. Bude-li setkání vegetariánů, mohou si návštěvníci položit jakékoliv otázky. Zodpoví je sám Otec či my, duchovní ochránci.

Diana

5.-6.10.1997 duchovně přijal Vlastislav Prokeš


Toto tvoje sdělení půjde do strojopisu a komu ho mám předat ke zveřejnění?

Očekávala jsem tuto otázku. Předej toto sdělení Yvoně Přenosilové a já jí sdělím následující:

Pár slov Yvoně Přenosilové: "Tvá práce je sledovaná, patříš mezi nás."

Diana


Další otázka: Otec nám přislíbil, že nám sdělí popis života na Jupiteru, planetě, kam obyvatelé Země budou evakuováni (dle bible uchopeni v oblak vzhůru). Mohu Tě poprosit o toto sdělení? Vypros si u Otce souhlas k tomuto sdělení pro nás pozemšťany. Současně Tě prosím o podrobné vysvětlení života na Marsu, duchovního života, protože průzkumníci na naší oběžné dráze tam žádný život nevidí. Vysvětli nám z Tvého pohledu svými slovy rozdílné vibrace lidí, žijících na planetách, a jak se světy prolínají.

Odpověď: Ano, i toto téma si od Otce vyprosím.

Osobně bych přál všem lidem, aby si k tomuto sdělení od Tebe, Diano, našli cestu k Pravdě a Tebe přijali s takovou láskou, jako měli k Tobě za Tvého pobytu mezi námi na Zemi.

Pro dnešek dost a jak se podepíšeš?

Jana z Arcu


ŽIVOT NA PLANETĚ JUPITER

Na Vaše přání znát a vědět, jaký je život na Jupiteru, planetě, kam budou evakuováni čistí pozemšťané, Vám nyní já, Matinka Země, toto popíši a na otázky odpovím.

Planeta Jupiter má duchovní dimenzi 5, to znamená, že kdyby Vás znovuzrozené nyní někdo na Jupiter převezl, viděli byste veškerý život tamních obyvatel, viděli byste a poznávali všechny rostliny i zvířenu, včetně ptactva. Ale Vy ostatní pozemšťané se zamyslete, že to, co by viděli znovuzrození, vy masojedlíci byste viděli matně, nevýrazně, nezřetelně. Nyní si uvědomte sdělení, že budou evakuováni znovuzrození, nikoliv masojedlíci. Čistí obyvatelé Země postoupí na mezirozměr, kde si budou každý sám zvyšovat svoji vibraci, to je zvýšení své osobní lásky. Z Jupiteru budou již ne hromadně, ale podle dosažení svého stupně vnitřního cítění, lásky, odvezeni na Venuši a Saturn do vysokých světů. Kdyby Otec dal souhlas, abyste byli odvezeni přímo do vysokých světů, opět by bylo vše v mlze při pohledu na veškeré okolí. Nyní si sami utvořte svůj úsudek, že nikdo nemůže postoupit do vyšších světů, dokud nedocílí naakumulované množství lásky.

Dodám k tomu ještě důležité poučení. Toto je postup směrem nahoru. Kdybyste se chtěli podívat do nižších dimenzí, světů na nižším stupni duchovní vibrace, místní obyvatelé by Vás viděli v mlze a v ještě nižším stupni duchovního života by Vás neviděli vůbec. Proto po smrti Vás pozemšťanů se Váš Duch ocitne v té dimenzi, kam patří podle množství lásky či nenávisti v sobě, podle toho, zda je zatížen světskými vášněmi sexu, požíváním drog, posedlostí vládnout atd. Ženy zaměřené na výdělečný sex mají pro Vás odporné prostory, do nichž můžete sami nahlédnout. Popisování takových lidských brlohů, plných hanby a odporu, nelze ani vystihnout slovy, aby ve Vás nevznikla ošklivost. Pokud bude Vaším přáním poprosit Otce o stručnější sdělení o pobytech Duchů, kteří odložili hmotná těla, učiňte tak, bylo by to samostatné téma. Dnes se budeme věnovat Jupiteru a páté dimenzi.

Změna mezi Zemí a Jupiterem je jiná v pohledu na rostliny, zvířata a ptactvo. I oni mají vyšší stupeň svého vývoje. Mnohé, co znáte a vidíte na Zemi, na Jupiteru vůbec není, např. mouchy, hadi, žáby, housenky, žížaly, řada brouků, slimáci, neuvidíte tam ani myši všech druhů, krtky, ježky. Z ptáků tam nejsou naši dravci, sojky, straky a všichni, kteří se na Zemi živí těly jiných tvorů. Se zvířaty je tomu také tak. Uvidíte tygra, lva, různé opice a opičky a řadu dalších, ale ti se již neživí masem, ale pasou se a vyhledávají různé plody podzemních rostlin. Jsou tedy všichni vegetariáni v pravém slova smyslu, bez dodatků, ať to jsou brouci, ptáci či zvířata. Na Jupiteru se již nevraždí. Z toho vyplývá, že je mezi všemi soulad, je soulad i mezi lidmi a zvířenou. Porovnejte si sami ve své mysli ten velký rozdíl mezi Zemí a Jupiterem. Člověk je samozřejmě také vegetarián, téměř vegan, to záleží na vlastnostech jednotlivých obyvatel.

Ubytování je ve vlastních postavených domech. Okna tam jsou bez skel, pouze s květinami pestrých palet. Kuchyňky jsou podobné našim. Vaří se na kamnech, netopí se však uhlím ani dřívím, ale plynem ze zásobníků. Otop domů je připraven, zpravidla se však nepoužívá, neboť povětrnostní podmínky jsou velice příznivé, jen v době deště se na krátkou dobu ochladí. Střechy mají podobnou krytinu, ale velice lehkou. Ložnice jsou jako u nás. Sociální zařízení není, protože nejsou odpady z těla. Co organismus přijme, to zužitkuje. Koupelny jsou prostorné, společné s tělocvičnou, ta je neodmyslitelnou součástí domu. Přes 50% domů má i své bazény. Domy jsou vícepodlažní, ale vždy pro jednu rodinu. Nebydlí se v podnájmech. Postavení a získání domů není složité. Ve vyšším stupni duchovního vývoje jsou zcela jiné stavební hmoty než na Zemi. Postavení domu trvá 10-14 dnů. Stavební materiály jsou zdarma, odběr podle potřeby kdykoliv. Peníze nejsou, ničím se neplatí, vše je zdarma. Každý si všeho váží, ničím se neplýtvá, vše se uklízí. Zbylý materiál se vrací na původní místa odběru.

Zahrada je v okolí domů. Domy stojí zcela samostatně, v okolí jsou velmi vkusně upravené zahrady, parky, lesoparky, jeden navazuje na druhý. Není neobdělaných ploch. Pozemky nejsou ve vlastnictví, všechno je všech. Každý touží mít okolí svého domu co nejútulnější. Domy se neprodávají, ale opouští. Kdo postoupí do vyšších světů, dům si s sebou nebere, ani ho neprodá. Tam si snadno postaví nový, zcela podle svého záměru. Na zahradě potravinářské se pěstuje celoročně vše ke stravování, na zahradě květinářské se pěstují květiny k řezu do váz, pouze pro okrasu. Jedny odkvetou, začnou kvést jiné a je pouze na zahradníkovi, aby měl trvale květinovou zahradu v květu. Stromy jsou okrasné, rostou velice pomalu, ale do symetrických tvarů. Nepodřezávají se, ale jsou odborníci na jejich rozrušení a zmizení.

Co se týče zaměstnání, jsou všechny obory. Všichni spolupracují na všem. Jsou stroje na výrobu dílců, tvarovek, hmota na tvarovky, nejsou pece na žádné stavební materiály. Do zaměstnání se chodí pouze, když dochází stavební prvky. Ty musí být stále na skladě. Každý má svůj úsek činnosti, která ho těší, a je pro každého ctí konat práci, která slouží všem. Pracovní doba není stanovena, ale pokud chybí stavební prvky či jiné potřeby, nasazuje se veliká aktivita na doplnění zásob. Je zde řeč o stavebních materiálech, avšak všechny potřeby k životu obyvatel se vyrábí obdobně. Vyrábějí se dokonalejší a účelnější potřeby a pomůcky.

Ženy se starají o domácnost, eventuálně o květinovou zahradu. Děti nejsou, manželství ano, ale bez smyslového spolužití. Přejí-li si mít manželé děti, musí navštívit oblasti na jiné zemi tohoto rozměru. Zpravidla se vrací již s dospělými dětmi. Věk obyvatel se zastavil, nestárne se, pouze v oblastech, kde se rodí děti. Rození je logogenetické - vyzářením, právě tak se zrodil Ježíš. Právě v oblastech, kde je spolužití a nestárnutí bez dětí, lze docílit snadněji harmonie v nitru a návyk na bratrské spolužití. Nemoci nejsou. Zranění ano, léčí se vlastními silami.

Jupiter je přechodem ze země válek, nenávisti do země míru, klidu a harmonie. Lidé se zde formují, odstraňují ze svých vlastností zbytky pozemských návyků. Tím docilují vyšší vibraci a je jim nabídnuto opuštění planety, jakmile jedinec docílí možnosti žít již ve vysokých světech.

Čas pobytu zde není vymezen. Na Jupiteru jsou bytosti trvale, netouží-li žít ve vysokých světech. Ale touha, vložená od Stvořitele do nás Duchů, je tak silná, že každý je nucen postoupit, i kdyby tam žil sta a sta roků.

Cestování do vysokých světů je možné pouze s doprovodem a na pozvání. Musí zde totiž být opatření na zvýšení vibrace, aby dotyčný viděl reálně svým zrakem, neboť jak již bylo řečeno, viděl by mlhavé obrysy. Cestovat lze vlastním citovým naučeným způsobem, t.j. přemísťováním podle zaměřené myšlenky, nebo stroji, které létají mezi planetami. Letí-li stroj na některou zem, jsou všichni vyrozuměni, okamžitě se přihlásí a dostaví se ke stroji, kde je start. Návštěvníci jsou všude vítáni, občerstvováni, hýčkáni a při odchodu zdržováni. Žijí pocitem jedné velké rodiny společného Otce. Nemodlí se jako u nás, ale každý sám má svou cestičku k Otci vychozenou, velmi často používanou. To jsou vnitřní vděky a díky za Otcovo dokonalé pečování o jedince.

Máš v mysli vládní řízení a politické strany. Jsi dosud na Zemi a věř, že žádný z těchto dnešních mocivládců se přes noc nestane znovuzrozeným, takže nebude možné založit politické strany. Ale vážně. Je vyvěšen Řád společného žití. Ten je všeobecně znám u všech tamních obyvatel. Nově příchozí si jej ve svém zájmu prostudují. Tamní obyvatelé podle něho žijí a bude záležet pouze na příchozích, jak rychle se přizpůsobí.

Delikventi nechodí, ti se nemohou pohybovat, aby neškodili snaze všech o vyšší duchovní vzestup, vyšší vibrace.

Nestřídá se den a noc, je pouze den. To je trvalé světlo od Otce bez všech stínů. Odpočívá se chvíli podle únavy a po ukončených povinnostech. Co se týče studia, existuje budova vzdělávání, bylo by však složité ji popisovat.

Matinka Země

7.10.1997 duchovně přijal Vlastislav Prokeš


O PŘECHODU DUCHA NA DRUHÝ BŘEH

Já Matinka jsem opět zde s Inkou a Pavlem.

Tentokrát společně uvedeme své zkušenosti, které známe, když člověk umírá, přechází na druhý břeh svým Duchem a zanechá nehybné tělo bez života na Zemi.

Musíme začít velice závažnou situací při umírání. Lidé odkládají těla a ta jdou do kremace nebo do hrobů pod zem. Toto tělo všichni vidíte, stav považujete za odchod, úmrtí, rozloučení navždy. Ve skutečnosti náboženské nevědění neučí, jaká je pravda. Tělo je viditelné, duše ani Duch nikoliv. Jakmile je rozhodnuto o ukončení pobytu těla na Zemi, musí Duch obalený dušemi (svými nectnostmi a závislostmi) tělo opustit. Někdy se Duch brání, je-li to smrt násilná, nechce tělo opustit. Zůstává v místě, kde musel tělo opustit a očekává, že se mu tělo vrátí, a kuje plány, jak se pomstí. Není-li nikdo, kdo by mu podal vysvětlení po čase, kdy je již schopen a přístupen klidnějšímu uvažování než v okamžiku umrtvení těla, setrvává v místě činu i dlouhá staletí. Neví, že zemřel, protože vidí svoje tělo, jen si nemůže srovnat v hlavě, co se vlastně stalo. Tělo je zbaveno pohybu a Duch by měl vědět, že se mu již nikdy nemůže jeho tělo navrátit. Vzpomeňte, že máte ve sděleních, že jste všichni utekli od Otce, jako dítě, které nic neví, nic nezná, uteče od rodičů a potlouká se po světě plném záhad a nástrah. Dítě trpí, naříká, onemocní. Až mu někdo řekne: Vrať se k otci, odpros ho za to, že jsi uteklo. Když to uděláš, otec tě přijme zpět a nic ti nevyčítá. Teprve pak si dítě uvědomí, jakou udělalo chybu, že od otce uteklo. S lidstvem je to podobné. Lidé utekli od svého tvůrce a žijí, jak se jim zlíbí. Trpí nevěděním, nemají na řadu pozemských dějů odpověď, trpí nemocemi, jsou smutní, zoufají si a někdy provedou sebevraždu. Takový člověk zemře násilnou smrtí, neví nic o duchovním životě, jeho Duch také ne a dochází k situaci, že Duch očekává návrat těla, jak bylo uvedeno, i celá staletí. Ale není Duch jako Duch. Tak jako je člověk čiperný i líný, Duch má tytéž vlastnosti. Jen duchové dobrovolně inkarnovaní (zrození) znají vše v souvislosti se životem. Takový Duch při odchodu z těla nemá žádné nevědění. Jemu zde pomáhají při plnění jeho poslání Duchové, jeho vrstevníci, kteří jsou v duchovních světech. On se dobrovolně zrodil s určitým úkolem do hmotného těla na Zem. Jakmile tělo odloží, čekají na něho a okamžitě ho vedou domů. Příkladem byla velmi známá osobnost, princezna Diana, která zde žila, ale neměla vědomé přímé rozhovory ani se svým Duchem, ani se svými ochránci v duchovních světech. Přesto při nuceném odložení těla byl její Duch odveden zpět do země Jody, z níž byl dobrovolně zrozen na tuto Zem. Tito dobrovolně inkarnovaní Duchové si zde plní svůj slib daný Otci. Jsou zbaveni těla násilnou smrtí velice zřídka, neboť jsou chráněni a řízeni svými ochránci, a ti mají značné možnosti, jak uchránit zde žijící tělo svého chráněnce.

Dnes již víte, že zde na této Zemi je zrozeno mnoho Duchů z různých oblastí z celého vesmíru, a proto je třeba si připustit, že u Ducha, který neví, že jeho hmotné tělo je po smrti nenávratně nepoužitelné, jde o základní nevědomost. Je to i nevědomost ve výchově lidstva v duchovních poučeních. Duch, který nepozná, že tělo trvale neobdrží, je zoufalý, zmocňuje se ho veliká nenávist, a tím se zcela odpojuje od možnosti poučení. Utekl od Otce, je ponechán svému osudu. Stane-li se, že ze žijících lidí někdo nalezne takto upoutaného Ducha u místa násilného zbavení jeho těla, obrátí-li se k Otci s prosbou o jeho osvobození z jeho zoufalého stavu, je pro tohoto neznalého Ducha Otcem vyslán Duch strážný, který jej vyzve k odchodu nebo ho bez jeho souhlasu odvede tam, kam patří. O tom si vysvětlíme následující.

Toto poučení je právě součástí nevědění lidstva. V mnohých knihách máte řadu případů, jak probíhá osud Ducha, opouštějícího tělo. Máte řadu poučení, která řeší celou problematiku. Máte mnoho žijících bratrů a sester, kteří nemají zájem o toto vědění, protože není zařazováno do povinné výuky ve školách. Tam je velká mezera, která má žalostné následky při umírání lidských těl. Otec Stvořitel si přeje, aby byla rozšířena Pravda o životě jedinců. Jaký má např. důvod zrozování jedinců, proč se musí člověk opakovaně zrozovat do hmoty, co se tím sleduje. Jak se má jedinec chovat, že má k dispozici přikázání, k čemu jsou a jaké jsou následky při jejich nedodržování. Kde je vina? V dnešní době jsou jedinci, kteří hledají všechny možné způsoby, jak najít tu pravou cestu. A kdo jim odpoví po pravdě? Po celém světě je mnoho sekt, náboženství, seskupení, kultů, a o co všichni usilují? Najít tu správnou cestu. Je pouze jeden Stvořitel, jeden Otec všech bytostí v celém vesmíru. Všem, co hledají, ukazuje cestu, avšak každý jde po té, kterou sám uzná za správnou. Nikdo nevyučuje čistou Pravdu, ani ti, kteří si vzali za úkol vést lid po správné cestě. Proč je tolik nauk, tolik druhů náboženství po celém světě? Vynakládáte značné finanční částky na výzkum vesmíru. A když obdržíte snímky některé planety, vidíte ji bez života. Přitom byste obdrželi velice snadnou odpověď na všechny otázky, kdybyste docílili stav znovuzrození, a tím i možnost přímé komunikace se Stvořitelem - Otcem - Zdrojem Pravdy. Základní chybou, kterou lidstvo učinilo, je, že se začalo živit zabíjením toho, co Otec stvořil. Zabíjejí zvířata a pojídají je. Dělají to, co není Otcem dovoleno. Utekli z rodiny, utekli od svého Otce a potulují se světem, vraždí, trpí, nevědí ani, že sami sobě způsobují utrpení, nemoce, bolesti z pouhé nevědomosti. Kdo je donutí? Kdo je poprosí, ať se navrátí, že jim Otec všechno odpustí, když se budou chovat jako poslušné děti? Je to snad tak složité? Dnes slepý vede slepého a jak to končí? Oba spadnou do jámy, zabijí se a musí se znovu narodit a vše se opakuje.

Všechna náboženství, všechny kurzy vedou slepci. Učí Vás, jak vniknout do stavu ALFA, kde získáte vědění. Užíváte různé praktiky, drogy, otravy kyslíkem při dýchání, vdechujete různé kouře a plyny, uspáváte jeden druhého hypnoticky, abyste pronikli ke komunikaci se svým Duchem, či si cvičením uvolníte svého Ducha z těla, který je pak posílán do vesmíru. Takto se velice složitou cestou propracováváte k různým poznáním. Nakonec s jakými výsledky? Tajemno a nejasno bude vždy, protože si hledáte cesty, které vedou do neznáma. Chodíte okolo soch s ukřižovaným Kristem, ale nikdo nepátráte po tom, co vlastně Kristus lidstvu přinesl. Tam, jen tam, je všechno vědění, na vše je tam odpověď, jen tam je správná odpověď a Vaše světlá budoucnost. Velice brzy se bude Kristus ptát všeho lidstva, jak žili podle jeho učení. Jen ten, kdo žil v lásce k celému svému okolí, k celé přírodě, ke všem lidem, jen ten projde Jeho soudem. Ještě máte velmi málo času na velmi vážné zamyšlení nad svojí budoucností a svým osudem. Zeptejte se princezny Diany, jaké to je na druhém břehu. Její Duch prosil Otce, aby mu povolil prolomit druhou hráz lidského nevědění, že lze spojit a sděleními propojit světy s vysokou vibrací s naším světem ve velice pomalé těžkohmotné vibraci. Duch princezny Diany si zde plnil úkol, že prolomí bariéru mezi bohatými a chudými. Diana si získala svým působením srdce mnoha obyvatel a mnohý z Vás měl slzy v očích nad jejím odchodem z tohoto světa. Pokud si přejete vědět něco více o Duchu Diany, přečtěte si knížku Jana z Arcu. Duch Jany má již více vtělení na Zemi. Jejím posledním vtělením je princezna Diana. V tomto vtělení oblékla šat bohaté ženy. Svá dřívější vtělení měla v chudých chaloupkách.

Právě se dostavila Diana, která začala vysílat své myšlenky pisateli.

Matinka

Nyní přijímáte sdělení ode mne Diany:

Vždy, když sděluji ze svého nynějšího postavení, musím se jako Duch dostavit k pisateli. Není tomu dlouho, co tento duchovní pisatel psal můj diktát. Sdělení Vám, lidem dosud žijícím v hmotných tělech. Vyžádejte si toto sdělení (je součástí této knihy), je to moje přání. Vše, co v něm uvádím, je čistá, nezkreslená Pravda. Sama jsem žila tento život v nevědomosti, že je zde pro nás lidstvo stanovená směrnice, jak správně žít. Ale můj Duch řídil mé kroky i odchod z tohoto světa tak, že jsem ze svého života odstranila všechny chmurné myšlenky, prostoupila mě láska k Dodiemu a za několik okamžiků jsem opustila tělo. Ve chvílích, kdy jsem byla prostoupena trvale láskou ke svým synům a k Dodiemu. Na všechno utrpení jsem zapomněla a kreslila si svůj budoucí šťastný život. Všem Vám, kteří jsou mi stále naklonění, mají mě stále rádi ve svých srdcích, sděluji: Opusťte všechno zlé, špatné, nenávistné myšlenky, nečiňte špatné skutky, nevražděte své bližní a nepojídejte je. Až budete opouštět své tělo a budete zde v duchovních světech, potom je na nápravu pozemských chyb pozdě. Můžete se ocitnout ve sférách jako je Dodie, a tam se musíte dlouho očišťovat od svých pozemských vášní.

Já jsem byla plná šťastných a radostných myšlenek. Zamyslete se nad tím, jak je třeba prožívat pobyt ve Vašich tělech. Tím uzavírám toto své stručné sdělení a Vy, kteří budete mít ke mně dotazy, jen touto cestou, přes tohoto pisatele Vám mohu odpovědět.

Vaše Diana

Ujímám se tvých myšlenek opět já, Matinka Země, piš dál. Zbývá Vám pozemšťanům velice málo času a nad sdělením Ducha Jany k Arcu, dnes Ducha Diany, se opravdu vážně zamyslete a přijměte naše poučení.

Já Matinka Země jsem seznámena s celou tvorbou Otce-Stvořitele. Zde čas a myšlenky předám tomuto pisateli již proto, že zcela přesně se ztotožňuji se sdělením Diany, neboť vše je Pravdou a skutečností. Nyní je na Vás, milí pozemšťané, jak využijete toho, že se můžete otázkami obracet na nás, kteří jsme v duchovních světech.

Matinka Země

Duchovně přijal Vlastislav Prokeš


LADY DIANA, PRINCEZNA Z WALESU PROMLOUVÁ Z DRUHÉHO BŘEHU K NÁM LIDEM, ABYCHOM SE ZAMYSLELI

Odtud vše vidím jak na dlani, jak jsme se již vyjádřily s Matkou Terezou. Lidé z celého světa jezdí uctít mou památku. Na jedné straně vidím nevědomost, na druhé straně u Vás se vše zcela zřetelně objasní. Takový je náš pohled. Jak vroucně bych si přála sdělit všem lidem, kteří mají již jistá poznání, že existuje život po životě, že nejsem mrtvá. Žiji dál, jen v jiné dimenzi ve vysoké vibraci, a tudíž nejsem viditelná.

Mystici všech zemí spojte svoji spolupráci a prolomte u spolubližních hráz nevědění. Zamyslete se. Zamyslete se nad tím, že je možné, abych k Vám já, princezna Diana, promlouvala. Mám k Vám úpěnlivou prosbu. Vyslyšte ji, pozastavte se a zamyslete se. Všichni budete po odložení svého hmotného těla (po smrti) žít, právě tak, jako žiji teď já. Proto si přečtěte, co Vám sděluji. Položte tomuto pisateli otázky, které Vás zajímají v této věci, on Vám je zodpoví. Všichni se obracíte k mému pozemskému tělu, ale mne živoucí duchovní bytost nejste schopni přijmout. Volám k Vám. Plním tak své druhé duchovní poslání, a tím je zbourání hráze mezi duchovními světy a Vaším světem pozemským. To je dnes má práce.

V českých zemích, kde již Pravda zvítězila, jsem si určila pisatele - tlumočníky. Zatímco za svého života na Zemi jsem prolomila hráz mezi bohatými a chudými, touto formou prolamuji hráz nevědění. Vy, lidé, kteří máte v sobě soudnost, logiku, svobodné myšlení nesvázáné předsudky, Vy, co máte citlivá srdce, nemáte tady na Zemi svůj první život, tak jako jsem ho neměla já. Od doby, kdy jsem se sem zrodila jako Jana z Arku, mám jako princezna z Walesu již šestý život. Tentokráte jsem se zrodila do bohaté rodiny. Jako Jana z Arcu jsem byla zrozena v chudé vesnické chaloupce. U Vás je tomu obdobně, opět znovu se zrozujete. O tom, že se životy opakují, máte dnes důkazy zapsané v mnoha knihách. Pátrejte více, usilujte o rozšíření poznání o opakujících se životech. Jaký to má smysl? Nenechte se ve svém úsilí zmást těmi, kteří tento názor odmítají. Každý má právo na svůj názor. Neodsuzujte je, oni netuší, že jsou vědomě a zákonitě odrazováni od proniknutí do poznání. Do této dosud nezveřejněné skutečnosti dosavadního poznání můžete proniknout jen klidným, zcela ničím nezaujatým zamyšlením.

Lidé, kteří o všem mnoho přemýšlejí, intelektuálové, jsou v tomto případě brzdou rozšíření poznání. Jedná se u nich o pocit, že poznali všechno dostupné vědění. Ano, pochopili vědecké zákonitosti, zbývá jim pouze připustit, že jsou tu ještě zákonitosti duchovní. Vězte, že prostý lid má zcela jiný přístup, je otevřenější, přístupný duchovním pravdám. Neotáčejte se zády k lidem bez vědeckých znalostí a vědeckých titulů. Vyslechněte je a budete velice překvapeni, že je možné lehce řešit otázky spojené s běžným denním životem lidí. Nepodceňujte lidi s duchovním věděním. Najděte si jedince, kteří jsou již na takové úrovni duchovního vědění, které můžete využít v současné společenské krizi.

Promlouvá k Vám duchovní bytost princezna z Walesu. Prolamuji druhou hráz nevědění. Upoutala jsem Vás svým nekonvenčním chováním a přístupem k prostým lidem. Přijměte mě i nyní, kdy k Vám hovořím z druhého břehu. Sděluji Vám čistou Pravdu. Ještě jednou Vás žádám, abyste se pozastavili a zamyslili se. Přes tohoto pisatele jsem Vám sdělila příčinu svého usmrcení. Sdělení si vyžádejte (je součástí této knihy), přečtěte a porozumíte, proč žijete v hmotných tělech na Zemi a jaký je důvod Vašeho opakovaného zrozování.

Princezna Diana

19.10.1997 duchovně přijal Vlastislav Prokeš


ROZHOVOR POZDĚ V NOCI

"Prosím Tě, princezno Diano, o kontakt a sdělení."

"Ano, já Diana Tě slyším a odpovím."

"Jsem velice potěšen, že spolu můžeme promluvit."

"I já jsem ráda, že další z těch, co ještě žijí na Zemi, má tu schopnost a možnost se se mnou spojit na "onom" světě. Škoda jen, že jsem neměla příležitost se s Vámi všemi setkat za pozemského žití. Ale karta osudu byla rozdána zcela jinak a každému nám bylo určeno plnit jiný úkol v jiné zemi. A nyní se mě ptej."

"Prosím tě, Diano, můžeš mi říci, jak se nyní máš a co v současné době děláš? Jaké máš poučení pro náš další vývoj?"

"O tom, že se mám velice dobře, již víš z Písku, kde jsem k vám promlouvala. Jsem stále na Jupiteru, kam i Vy, pokud si udržíte svou vnitřní harmonii a soustředěnost, se jednou dostanete. Zde je jiný svět, než ten pozemský. Není zde neklidu, závisti, válek, vraždění. Není zde reportérů, není zde byznys, královská honorace, bohatství, ani bída. Je to prostředí klidu a míru, lásky a vzájemného porozumění - přiblížení.

Co se týče poučení pro další vývoj. Vaše úkoly jsou jiné, než byly moje. Ovšem i Vy se musíte snažit vyhledávat více lásky ve všem kolem Vás a v každém kolem Vás. Musíte rovněž nacházet více lásky i sami v sobě. Musíte však v sobě nacházet i více pokory. Láska bez pokory nemůže být, jsou to dvojčata. Zamýšlejte se více nad pocity a pohnutkami toho druhého, snažte se jej vždy pochopit. Odstraníte bariéru mezi Vámi. Ta vzniká nejen mezi lidmi cizími, ale stále více mezi spřízněnými a zabraňuje projevování vzájemných citů. Nebojte se tyto city dávat upřímně najevo. Nemělo by docházet k přetvářce. Lidé na Zemi trpí především tím, že se na sebe navzájem dívají jako na cizí. Přetvářka střídá přetvářku. Tam, kde není upřímný cit, schází i soucit. A kam to vede? K absolutnímu projevu násilí.

Vidíte to sami všude kolem sebe. Kde chybí láska, přebývá nenávist, zloba, závist, touha po moci, majetku a penězích. Jedinci se snaží vyniknout za cenu pokoření druhých, za cenu jejich podmanění si. A tak je to i ve vztazích uvnitř rodin. Vy tomu pak říkáte generační problém. Je smutné toto vše vidět u nejmenších dětí, u matek, u celých rodin ve městech i na vesnicích, ve všech společenských vrstvách. Ti, kteří to dokáží rozpoznat u druhých, zapomínají na vlastní nápravu a kritikou jen přilévají olej do ohně. Vše pak graduje u osob veřejně činných, politiků, byznysmenů, umělců a dalších. Jen probuzením citu a soucitu lze vše neblahé změnit.

Zajisté jste sledovali i situaci kolem přijetí zákazu nášlapných min. Šlo o pokus zastavit celosvětové nesmyslné mrzačení nevinných lidí, civilních obyvatel zemí, postižených lokálními konflikty, kdy i po jejich skončení číhá ještě po dlouhou řadu let na obyvatele smrt. Sama jsem viděla v Africe i v bývalé Jugoslávii, kolik zmrzačených dětí bylo výsledkem. A proč není zájem toto zrušit? Lidé bez citu, kteří na produkci těchto zbraní vydělávají obrovské peníze, nemají zájem na jejich zákazu. Sami tito milionáři oslovují dnes skrze masmédia veřejné mínění, politiky, a tím maří výsledky jakéhokoliv snažení, založeném na citu a soucitu. Pro tyto bezcitné lidi životy a utrpení druhých nic neznamenají.

Mé pozemské žití nebylo lehké. Snažila jsem se vypadat co nejspokojeněji, vždy vystupovat s úsměvem na tváři, a tak vyzařovat do svého okolí lásku, o níž jsem mluvila. Ovšem uvnitř jsem značně trpěla. Byla jsem stále více zmučena, neboť jsem narážela na sobeckost a nepochopení. Velice mne pak zasahovala přetvářka ostatních. Jen můj titul, vysoké společenské postavení a jméno mi otevíraly brány tam, kde bylo pro jiné zavřeno. Netušila jsem, že spolupracovníky získám pouze na základě dobrovolnosti, ne přesvědčováním. Je nutné vědět, že nikoho nelze do ničeho nutit, pouze můžete předkládat, a pokud druhá strana je na potřebném stupni duchovního vývoje, dostane se Vám kladné odpovědi, spolupráce a souznění.

Není tomu tak dlouho, co jsem odešla z tohoto světa. A jak skončily mé snahy o založení nadací a institucí, které měly ulehčit život všem postiženým a trpícím? Vše, co jsem dělala, dělala jsem prostřednictvím svého postavení. Po mém odchodu se však nenašel vhodný nástupce (silný nástupce), jenž by dokázal tento úkol převzít a vše řídit i nadále k prospěchu postižených a potřebných. Vše pomalu, ale jistě "odumírá". Vím však, že vše má svůj vývoj, a že spravedlnosti se každý dočká podle zásluh. Proto ani Vy nezoufejte, pracujte podle svého nejlepšího svědomí, a práce, kterou vykonáte ve prospěch svých bližních, bude i prací pro Váš duchovní postup. K tomu Vám dopomáhej Bůh - náš Otec, který je spravedlivý a moudrý.

Jsem stále s Vámi a budu Vás na této cestě posilovat, až do chvíle setkání s Vámi."

Vaše milující Diana

"Děkuji."

28.10.1997 duchovně přijal Jaroslav Tůma


MATKA ZEMĚ

Já, Duchovní bytost Matka Země se připojuji k první vydané knížce "Princezna Diana promlouvá z druhého břehu".

K ucelenému pohledu, který Tě zaujme, milý čtenáři, věnuj mně malou chviličku své pozornosti.

Jsem Matka Země, jsem bytost lidská, ale můj vývoj trvá již dlouhé miliardy let. Tebe čeká rovněž nekonečná cesta a putování z planety na planetu za trvalým zdokonalováním. Budeš-li čiperný a pracovitý, docílíš veliké moudrosti o záměrech Otcovy tvorby. A zařadíš-li se mezi služebníky Otce, budeš zaměstnáván zpočátku malými úkoly, které se zvětší, až dosáhneš vysoký stupeň vědění, že ti Otec svěří do péče a řízení třeba i celou Zemi.

Jsem bytost Otci poslušná, konám pouze Jeho přání. Mým nynějším posláním je řídit a udržovat chod Země ve smyslu duchovního řízení. Jsem zařazena mezi početnou skupinku řídících pracovníků. Mým úkolem je pomocí dalších mě podřízených pracovníků sledovat růst všech rostlin a jejich rozmísťování po různých oblastech a krajinách. Skloubením činnosti nás, řídících služebníků, jsou ideální podmínky pro život všeho živého tvorstva. Do našeho působení se zařazují všechny činnosti, s nimiž se pozemský člověk setkává. Střídá se den a noc, střídají se roční období, střídají se teploty. Pozemský člověk netuší, že za tímto celým automatickým dějem stojí řídící bytosti. Oprávněnou je otázka, kterou byste mi položili, totiž zdali za všechny katastrofy jsme zodpovědni my. Celá planeta Země je jako lidský organismus. Obdrží-li Vaše tělo dostatek živin, pečujete-li o jeho svěžest, dopřáváte-li mu čas k činnosti, vzdělávání, odpočinku, je zajištěné dobré zdraví a plynulý vývoj. Pokud Vám bude někdo vkládat do Vašich potravin jedy, nenechá Vás v klidu pracovat, bude Vás rušit při spaní, nedopřeje Vám klidu na přemýšlení, budete trpět, Vaše tělo bude chřadnout. Budete se bránit, budete činit opatření, abyste Vy a Váš organismus netrpěli.

Pro mě a Vás je řídící bytost Otec, Stvořitel celého vesmíru. Z mé strany není chyb, ale ze strany obyvatel Země je svévolné a nedovolené zasahování do povrchu zemského, podzemského i znečišťování ovzduší. Jak se mám chovat k hrubému narušování rovnovážné harmonie přírody a ovzduší? Sami již pociťujete, zřetelně si uvědomujete, že z Vaší strany vznikla chyba v chování vůči přírodě. Je pozdě na úvahy, je pozdě na zabránění postihů. Člověk zcela ovládl přírodu bez znalostí o slušném chování. Je-li lidský organismus zcela zničen a nemůže pokračovat v dalším žití, umírá. Je-li příroda natolik poškozena, že trpí rostliny a jejich výživná hodnota, odstraní se narušovatel. Navíc s koncem času probíhá vyúčtování nevyplněných karem (to jsou skutky jednotlivců proti Řádu Otce, špatné skutky), které se řeší haváriemi a přírodními ději, jsou postihováni a usmrcováni viníci. Co zaseješ, to sklidíš. Těmto lidským úrazům a úmrtím lze předejít. Jedná se pouze o nepochopení Kristova mystéria z Golgoty o lotru po pravici, kdy mu lotr sděluje: "Přimluv se za mně, až budeš v ráji!" Co to znamená? Ten, kdo se provinil proti Řádu Otce, musí poprosit skrze Krista o zrušení provinění. Jedinec si uvědomí své provinění, odprosí Otce (nikoli kněze v kostele), a je-li jeho prosba upřímně míněna a nebude-li již špatné skutky konat, Otec mu odpustí. Již řadu úmrtí a zranění si jednotlivci na Vašich promluvách vyprosili.

U mě, Matky Země, si nelze nesprávné zacházení s přírodou vyprosit. U mě se musí vše poškozené opravit. Zásahy člověka do přírody jsou vyúčtovány neobvyklými pohromami, je to karmické provinění, za které člověk a jeho rodiny trpí a budou trpět. Vůči Matce Zemi budete mít mnoho otázek, velice ráda Vám se souhlasem Otce všechny zodpovím.

Matka Země

29.10.1997 duchovně přijal Vlastislav Prokeš


VYSVĚTLENÍ DESATERA BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

Přejít na: 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.+10. přikázání.

Otče, Stvořiteli, pokorně Tě prosím o přesné vysvětlení Tvých příkazů, které jsi dal Mojžíšovi, Tvého Desatera. Dnes je výklad těchto přikázání nejasný, možná i překroucený, a my, Tvé děti, usilující o návrat do Tvé milující náruče, bychom rádi znali přesný výklad Tvých zákonů.

Já, Stvořitel 11. Vesmíru, Bůh, Otec, ti sdělím, po čem toužíte. Jsem rád, že se zabýváte tím, co nikoho z lidí zatím nenapadlo, a to je přesný výklad Mých přikázání. Došlo opravdu k mnoha dílčím úpravám, ať již vznikly špatným překladem, či záměrně došlo k úpravám textů. Postupně ti sdělím vše potřebné, co je třeba k osvětlení tohoto tématu.

Dnes k 1. přikázání.

V Bibli se praví v 5. Mojžíšově knize, 5. Odstavec, verš č. 6-9: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš míti jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisíců pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají."

Verš po verši. "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví." Tady je připomínka obtížné cesty Židů k pravdě a poznání. Vzhledem k situaci v tehdejší době jsem zvolil tento národ za národ, který má vnést světlo poznání do temnoty tehdejších pohanských národů, uctívajících ve své nevědomosti a neznalosti duchovního poznání různé bohy - v podstatě přírodní síly, jež si nedokázaly vysvětlit. Do židovského národa jsem vkládal naději, neboť se lišil od ostatních kulturou, zvyky, určitou výlučností a pracovitostí. Jejich cesty však byly složité, vývoj probíhal ve skocích. Po době rozkvětu a zklidnění zase nastala doba, kdy lidé zapomněli na své poslání, na směřování k dokonalosti a zapomněli na Mne. Pak bylo nutné učinit přítrž v nesprávném vývoji a opět mu dát směr správný. Proto nakonec i otroctví pod egyptskou nadvládou. Národ jako takový byl téměř vyhuben, splynul s domorodci a zůstali jen věrní. Aby nezapomínali na svůj hluboký pád, je i připomínka v tomto přikázání. Beze Mne by zmizel židovský národ z povrchu Země.

"Nebudeš mít jiného boha mimo mne." Zde nemám na mysli ani tak různé bůžky a polobůžky, kterým se lidé klaněli - v tomto případě tu byla určitá pokora a poslušnost, chybělo jen poznání. Tady jsem měl na mysli věci rázu světského, kterým se lidé klaněli: peníze, sláva, majetek, bohatství, touha po moci, touha ovládat jiné lidi, touha po významném postavení. Proto i v pravopise je slovo psáno s malým písmenem, neboť modlit se může člověk k ledasčemu. A Já jsem nabádal lid, aby na prvním místě byl vztah ke Mně, ke Stvořiteli, k Otce Všehomíra.

"Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí." Lidé ve své přirozenosti jsou pochybující o všem, na co si nemohou sáhnout. Když jim Mojžíš vyprávěl o setkání se Mnou a o tom, že slyšel jen Můj hlas a viděl jen oheň, nastala v mnohých pochybnost o tom, zda si Mojžíš vše nevymyslel. Ale je pravdou, že žádný "smrtelník" na Zemi Mne nespatřil jako hmotnou bytost. Proto jsem lidi varoval před Mým zpodobňováním pomocí něčeho, co mohli spatřit. Aby nezaměnili Mne s jinou duchovní bytostí. (Nepochybuj o tom, co píšeš. Zarazila ses nad termínem duchovní bytost v té době, ale ona už tu skutečně byla, jenže tehdy jsem netušil, co utrpení na Zemi zaseje a kam to všechno povede. Tolik na vysvětlenou.) Poznámka pisatele: Jednalo se o Satanu.

No a v posledním verši se jasně praví, co bude s těmi, kteří neposlechnou Mých příkazů a kteří byli proti Mně zarputilí. Zatížili se karmou a v dalších generacích - tedy zrozeních - museli ke Mně hledat svůj vztah, svou cestu. A to, že uděluji milosrdenství těm, kteří Mne ctí a dodržují Mé zákony, o tom už něco víte.

Pokračování zítra.

Tvůj Otec

24.8.1997 duchovně přijala Helena Vaňková


Otče Stvořiteli, prosím o sdělení ke 2. přikázání.

Ano, Já Stvořitel ti diktuji. Druhé přikázání citované z Bible: "Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval."

Jsem, který Jsem. Jsem síla, jsem dokonalý, jsem spravedlivý, jsem vševědoucí, jsem vševidoucí, jsem všeobsahující. Jsem ve všem prostoupen a Své děti nenechám nikdy bez pomoci. Jsem tam, kde je Mě zapotřebí, jsem tam, kde Mne někdo požádá o pomoc, kde Mne kdo zavolá. Ale mnoho lidí Mne volá, aniž by něco potřebovali, aniž by o Mně něco věděli. Volají prostě buď v údivu nebo ve zmatku, či ve zlobě: "Pane Bože!" Proč volat někoho, koho neuznávám a nectím? Jsem tu pro všechny své děti. Jsem připraven všem tápajícím podat pomocnou ruku, pokud s opravdovým citem, s procítěným přáním o tuto pomoc poprosí, ať už se ke Mně obrátí v nemoci, či velkém zoufalství. Pokud je to opravdový cit, neoslyším jeho volání a povedu Své ztracené dítko zpět do Své náruče, bude-li chtít. Ale ne všechny Mé děti touží po Mé otcovské náruči, ne všechny vědí o Mé existenci, mnozí ji ani nepřipouští. Stojí na počátku své cesty k dokonalosti. Ani tito však nesmějí beztrestně brát Mé jméno nadarmo.

Zrovna tak není beztrestně dovoleno vydávat slova někoho jiného za Má slova. Nešetřím falešných proroků. Každý musí stát za tím, co říká. Pokud Já považuji za potřebné lidem něco sdělit, vyberu si mluvčího čistého srdce, spravedlivého žití, člověka, který Mě miluje a ctí, a jeho ústy či jeho prostřednictvím (duchovními diktáty) sděluji lidem Své Pravdy. A pokud někdo vydává svá slova za Má, je to jeden z nejtěžších hříchů, jakým může zatížit své svědomí. A trest, který následuje, je úměrný provinění. Dnes lidé velice často zneužívají Mého jména, velmi často Mne volají bez hlubšího smyslu. A nejen Mne, i Mého Syna a Matku Marii. Ani toto není bez trestu.

Chtěl bych na vysvětlenou podotknout, že Desatero bylo platné ve své době, kdy lid byl na velmi nízké úrovni duchovního vědomí a bylo nutné dát jim Řád, aby věděli, co je nutné dodržovat, jak je třeba se chovat. Porušil-li někdo dané normy, karmicky se zatížil a svůj trest si odpykával v dalším zrození. Dnes je situace jiná. Vzhledem k rychlosti vývoje ve vesmíru a vzhledem k tomu, že skupinka lidí již nalezla cestu ke Mně a posunula se výš ve svém duchovním vývoji, bylo třeba zavedení dvojího metru. Desatero je platné pro ty, kteří ještě k Pravdě nedospěli. Pro ty platí nadále v plné míře. A pro ty, kteří vědomě začali pracovat na svém zdokonalení, dodržují Desatero, bylo nutné předložit Řád spravedlivého žití, kde jsou sděleny všechny další podmínky, nutné pro další jejich vývoj, pro urychlení jejich vývoje. Toť vše.

Otec, očekávající návrat Svých ztracených dětí

25.8.1997 duchovně přijala Helena Vaňková


Otče náš, Stvořiteli, prosím Tě o výklad ke 3. přikázání, které v Bibli zní: "Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh."

Ano, Já Stvořitel - Otec, se hlásím. K tomuto přikázání není třeba mnoho vysvětlovat. Člověk, který od rána do večera pilně pracuje, aby zajistil svou rodinu a své potřeby, potřebuje čas, aby obnovil své síly, ale především proto, aby se zklidnil, ztišil ve svém nitru a mohl tak naslouchat svému vnitřnímu hlasu, svému nitru, které ho vede určitým směrem k duchovní cestě. Ten, který zná jen shon a honbu za majetkem a za penězi, aby mohl plně užívat všech požitků světa, nemá čas naslouchat a je plný vnitřního neklidu, napětí, které ústí až ve stres a následuje nemoc. Takový člověk, když nepochopí, že nemoc je tu proto, aby už konečně měl čas přemýšlet sám nad sebou, nad tím, kam se vlastně žene, je upoután na lůžko, a pak teprve má dost času si vše promyslet. Tedy je nutné, aby si každý v průběhu pracovního týdne našel čas na přemýšlení nad během světa, nad smyslem svého žití. Není nutné, aby to byla neděle, není nutné, aby to byla sobota jako u Židů. Vy máte jiné podmínky a v běžně pracující rodině je sobota většinou časem prací, na něž nezbyl čas v týdnu. Ale nevysvětlujte si tento den zasvěcený cestě do svého nitra jako den návštěv a den zbytečného přejídání. Jděte raději do přírody a poznávejte její řád a zákony. Vy jste její součástí a vy byste s ní měli splynout. Toť vše.

Váš Otec

27.8.1997 duchovně přijala Helena Vaňková


Otče náš Všemohoucí a Vševědoucí, prosím o vysvětlení 4. přikázání "Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh."

Já, Otec všech svých milovaných dětí, ti odpovím. V tomto přikázání se nejvíce chybuje ve výkladu. Psáno takto v Bibli, i kněží učí lid, že mají ctít své pozemské rodiče, aby dlouho živi byli a dobře se jim vedlo na zemi. Kdo kdy slyšel, že tím, že svým rodičům budu projevovat úctu, se prodlouží věk a zajistí se šťastný život v hojnosti? Ctít své rodiče přece může lecjaký člověk, i ten, který se odmítá podřídit jakémukoliv řádu. Takto vyložit Má slova je zásadní chyba. Pravda je někde jinde. Otcem jsem Já, Stvořitel všech svých dětí a očekávající jejich návrat zpět do Mé náruče. Kdo Mě ctí, kdo ctí Mé zákony, tomu Já dám hojnost všeho, co potřebuje k životu. Otevřu mu nové obzory, jeho život nabude nový smysl a nový směr a dobře se mu povede na zemi. Něco z té ohromné možnosti se dostalo i vám.

A matka? Tím není myšlena matka pozemská každého člověka, která jej porodila, ale Matka Země, která je Matkou všech lidí na zemi, která je chová na svém klíně a prostírá jim stůl své hojnosti. Kolik lidí na Zemi ví o své pravé Matce, o Matce Zemi, která přesto, že byla svědkem ohromné devastace přírody, sebeničení lidí na planetě, ničení, které nezná hranic, přesto své děti neopustila a ještě se jim snaží pomáhat? A jen ten, který zná správný výklad tohoto Mého přikázání, jen ten, který skutečně ctí svého pravého Otce a Matku, jen ten bude dlouho živ, neboť svým smýšlením zvýší vibraci svou i svého okolí, a dobře se mu povede na zemi, kterou Jsem mu dal. Sice na dobu určitou, ale měl možnost dokázat, čeho je schopen. To, že to s lidmi jako s celkem dopadlo tak bídně, není jen selháním lidského faktoru. Svou úlohu tu sehrála negativní síla, využila lidských slabostí a nectností, a přestože už dnes svou roli nehraje, dopad její činnosti stále trvá. Lidé jsou nemocní nedostatkem lásky, dokonce i sami k sobě. Jak se mohou změnit, když nedokáží ani pochopit, že nemají ubližovat slabším, natož je zabíjet a pojídat? Ale o tom až příště.

Otec

28.8.1997 duchovně přijala Helena Vaňková


Otče nebeský, dnes bych Tě chtěla poprosit o vysvětlení 5. přikázání: "Nezabiješ!"

Ano, Já Otec - Stvořitel, tvůrce 11. Vesmíru, ti dám odpověď. Toto je druhé přikázání, při jehož výkladu byla způsobena nenahraditelná chyba, která ovlivnila vývoj lidstva. Toto přikázání bylo i při různých překladech Bible záměrně překrucováno a nahrazováno jinými slovy - podobnými, neboť se stalo při vývoji, že církev, když zjistila, že může na sebe strhnout moc vlády i moc peněz, začala sloužit různým vládám a různým vládcům, sama dokonce organizovala ve jménu Mém dobyvatelská tažení plná krveprolití a vražd a potřebovala ospravedlnit před lidmi obyčejné zabíjení, proto se i někde objevovala slova Nezavraždíš. Byla to neospravedlnitelná chyba a církev jako takovýto mocenský nástroj se v Mých očích naprosto znemožnila. Proto jsem věděl, že mezi služebníky církví nenajdu toho pravého, který by byl schopen hledat Pravdu. Je pohodlnější schovávat vlastní názory za církevní dogmata a brát věci jako nezměnitelné, dávno dané, tak proč něco hledat? Proč něco měnit? Nezatracuji církev, neboť má smysl pro lidi, kteří Mne hledají právě v tomto společenství, kteří začínají svou cestu hledání. Ale vím, že člověk, který vidí už o kousek dál, ví, že Pravda je jinde. No, ale vraťme se k přikázání. Nezabiješ - tedy nepřipravíš o život. Ale pozor, nejenom člověka, nýbrž bližního svého. A tvůj bližní je i každý živý tvor, tvor, který cítí (nižší živočichové, pokud obtěžují člověka a škodí mu, je třeba poslat je do vývoje), tvor, který prožívá strach stejně jako člověk, tušící nebezpečí. Mnoho bolesti a utrpení je způsobeno na Zemi nepochopením a špatným výkladem tohoto Mého přikázání. Člověk jako nejvyšší ve vývoji tvor na této Zemi byl stvořen jako fruktivor, tedy živící se převážně čerstvými plody Matky Země, doplňkem mu byla rostlinná strava listová. A jak to skončilo! Člověk pojídá své bližní a nedokáže pochopit, proč toho má zanechat. Málokdo by si dokázal připustit, že krajní mez tohoto pojídání bližních tvorů je kanibalismus. Ale je to tak. Proto "Nezabiješ!" ani ve svůj prospěch, ani pro potravu žádného živého tvora! Je to jednoznačné a není přípustné tuto pravdu překrucovat! Plným pochopením tohoto přikázání by mohlo dojít k přerodu planety evolucí, ale to se nestane. Většina lidí o tom nechce nic slyšet.

Tvůj Otec

29.8.1997 duchovně přijala Helena Vaňková


Otče nebeský, dnes Tě prosím o vysvětlení 6. přikázání: "Nesesmilníš."

Já, Otec se hlásím a jsem rád, že budeme pokračovat v práci. V Bibli je poznámka k překladu, že doslovně přeloženo by bylo nezcizoložíš. Je to správnější, neboť se zde jedná o cizí lože, které by čestnému člověku mělo být svaté. Přijal-li kdo svazek manželský, slíbil věrnost až za hrob a porušení tohoto slibu je těžký hřích. Obecně vzato každé porušení tohoto přikázání se trestá. Nic neomlouvá toto provinění, ani když svazek manželský nefunguje tak, jak má. Jednou se člověk k něčemu zavázal, a měl by dostát svému slibu stůj co stůj. Někdy, čtu-li myšlenky lidí, vidím, že mají v mysli touhu tento záměr uskutečnit. Pokud se jedná pouze o myšlenku, kterou dotyčný dokáže potlačit a ve skutečnosti se neproviní, zvládne situaci ke své cti, je možné odpuštění. Stane-li se však myšlenka činem, není nic, co by tento skutek ospravedlnilo. Dnes je mezi lidmi tak málo morálky a tak málo cti, že vidím porušování tohoto přikázání na každém kroku. Svazek manželský nebrání dnešním mladým lidem (někdy ani starším), aby uspokojovali své potřeby a sexuální touhy s kýmkoliv, kdo je právě nablízku. Proč myslíš, že se objevily pohlavní choroby? Jako metla proti těmto špatnostem. Ale ani hrozba té nejtěžší z chorob - AIDS -nezastavila tento vývoj. Lidé nevěří, že zrovna oni by měli být postiženi. Co dodat? Jen bych chtěl připomenout případ Sodomy a Gomory, měst, která musela být smetena, neboť už nebylo možné nečinně přihlížet tomu, co se v nich po této stránce dělo. Ale pevný člověk, vnitřně silný jedinec, nikdy nepodlehne takové slabosti, které by vzápětí litoval.

Protože vím, že chceš dnes stihnout ještě 7. přikázání: "Nepokradeš.", můžeme pokračovat.

V dnešní terminologii bychom řekli nezcizíš. Tedy nevezmeš nic, co není tvým majetkem, co ti nepatří. Jinak se proviníš proti Mému Řádu. Každý jedinec může nabýt majetku pilnou a poctivou prací. Je-li to činnost Mně milá, je-li vyslána prosba o Mé požehnání, je přirozené, že taková práce nese plody. Ale nikdo si nesmí přivlastňovat plody cizí práce, nesmí vztáhnout ruku na majetek svého bližního. Přesto je to běžným jevem, na který se musím denně dívat. Jak jeden okrádá druhého, podvádí, získává majetek trestnou činností. Je hanbou, že se tak děje i v kruzích, které vzhledem k jejich postavení by měly být příkladem prostému lidu. Nejsmutnější na tom je, že se tak děje s takovou samozřejmostí, že to udivuje.

V dějinách lidstva nedocházelo však jen ke zcizování majetku, ale i ke zcizování myšlenek, což je věc rovněž závažná a trestuhodná. Zcizovaly se nápady, vynálezy, objevy, lidstvo je velmi vynalézavé v tomto směru.

Všichni by si měli v plné míře uvědomit, a to se týká vlastně všech Mých přikázání, že nechceš-li, aby lidé činili něco tobě, nečiň totéž jim. Kdyby se každý držel této zásady, bylo by na světě mnohem méně zla.

Váš Otec

1.9.1997 duchovně přijala Helena Vaňková


Otče - Stvořiteli, prosím o sdělení k 8. přikázání: "Nevydáš proti svému bližnímu falešné svědectví."

Ano, Já Stvořitel 11. Vesmíru jsem připraven ti podat vysvětlení. Na toto přikázání se v dnešní době vůbec nedbá, lidé se pomlouvají ve velké míře. Denně jsem svědkem tohoto hanebného činu. Je zvláštní, jak se lidé radují, když se někomu něco přihodí, a hned se starají, jak by tu novinu rozšířili dál. Každý k tomu něco přidá, a pak se postižený nestačí divit, co se o sobě dozví. Je s podivem, jak lidé, místo aby se starali každý sám o sebe, o své neustálé zdokonalování, rádi se zabývají starostmi o druhé, a přitom se vůbec nestarají o to, co svými slovy způsobí. Vím, že myšlenka má ohromnou moc. Ale platí to i o slovu, které může velmi ublížit a nelze vzít zpět. Co je jednou vyřčeno platí, a proto by se každý měl zamýšlet nad tím, co říká. Podle slov se pozná, i jak člověk uvažuje, neboť slovo je vyřčená myšlenka. A někdy je rychlejší, než kontrola rozumem, pak slovo "vyletí" z úst a nedá se vzít nazpátek. Pak se člověk může mnohokrát omluvit, dojem stále přetrvává. Proto pozor na jazyk. Je platné přísloví, že mlčeti zlato. Neznamená to, že byste měli být němí jako ryby, ale vážit svá slova, aby neublížila, a v žádném případě se nenechat strhnout k pomluvám, či jejich dalšímu šíření, vyslechnete-li nějaké.

Toto přikázání platí tedy z mnohem širšího hlediska, než křivě svědčit např. u soudu. Kdo má právo soudit? Vaše soudnictví, to je kapitola sama pro sebe. Jedině ten, kdo je bez viny, může soudit. A kdo je bez viny? Takový člověk by už byl dávno v Mé blaženosti, kde není žádných soudů. Soudy ponechte Mně. Jedině Já mohu spravedlivě soudit a v plné míře znát všechny okolnosti. Vy jen hleďte žít spravedlivě, dodržovat Můj Řád a usilovat o stále větší dokonalost.

Váš Otec - Stvořitel

2.9.1997 duchovně přijala Helena Vaňková


Nebeský Otče, buď prosím tak laskav a vysvětli mi, prosím, 9. a 10. přikázání, která spolu souvisí: "Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. Nebudeš toužit po domě svého bližního, ani po jeho poli, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu."

Já, Otec svých dětí, se hlásím. Překvapuje tě, že v Bibli je vše psáno v jednom verši a výklad zní jako dvě přikázání. Vše spolu totiž souvisí. "Nebudeš dychtit po ženě svého bližního." Jasně se mluví o vášních a touhách, které ovládají člověka odedávna. Záleží na tom, jestli podlehne nebo odolá. Vášně jsou to, co člověka odděluje ode Mne, a brzdí jeho duchovní vývoj. Každý si může vybrat. Buď se nechá strhnout požitky světa ve svém životě, což oddálí jeho správný směr, nebo odolá, poslechne svůj vnitřní hlas, bude se umět vypořádat se svým chtěním, dokáže se postupně zbavit všech negativních emocí, které ho svazují a táhnou zpět, a pak bude připraven pro další svůj vývoj a zdokonalení. Neboť toužit po něčem, něco usilovně chtít, to znamená, že nejsem svobodný, nejsem připraven nastoupit novou cestu, mé srdce ještě není prázdné, aby tam mohl vstoupit Kristus, aby tam mohla vstoupit Láska.

A není to chtění pouze tělesné, je to i touha po jakémkoliv majetku, po penězích a nakonec i po určitém postavení. Jakmile mně ovládá nějaká touha, které nejsem schopen odolat a nejsem schopen se jí zbavit, stále mě blokuje mé myšlenky a ovládá i celé mé nitro. Jak pak mohu slyšet hlas svého vnitřního já? Teprve tehdy, když se ztiším, když mám uvnitř klid, mír a harmonii, pak teprve slyším, co mi říká můj Duch ve mně, pak teprve jsem připraven stát se novou bytostí. A to chce určitou sílu vůle, to chce sílu poprat se sám se sebou a VĚDOMĚ změnit sám sebe, abych dokázal nalézt v sobě svého Boha. Neboť každý z vás je část Mně a naopak, Já jsem v každém z vás. A uvědomíte-li si to, pak Mě nemusíte hledat už nikde, neboť Mě naleznete v sobě. A tak to má být. Vy jste ve Mně a Já jsem ve vás.

V tomto přikázání je zarážející ještě jedna věc. Hovoří se tu o otrocích. Zase věc, kterou vymyslili lidé, aby si ulehčili práci a zvládli všechen svůj majetek, který nahromadili zase jen z touhy. Já jsem dal všem tvorům svobodu a nikdo nemá právo jim tuto svobodu brát. I člověk je a vždy bude svobodný. Má svobodnou vůli se svobodně rozhodnout a nikdo nemá právo mu tuto svobodu brát, ani jen omezovat. Já jsem Otec všech a nemám žádnou touhu ani snahu vás ovládat a manipulovat s vámi. Každý je odpovědný za svůj vývoj, rodiče navíc ještě i za děti do deseti let. Nemůžeš nikomu říkat, co má dělat. Můžeš nastínit směr a vysvětlit šance, které má. Ale rozhodnout se musí sám, svobodně. Každý si svou cestu zvolí svobodně, dle své úvahy a dle svého stupně vývoje. Stejně všechny cesty vedou ke Mně. Některé přímo a krátce, jiné zdlouhavě a oklikami. Kudy půjdeš ty, zase záleží jenom na tobě. Ale nezapomeň, že co dostaneš lehce, nemá valnou cenu. Čím větší úsilí člověk vynaloží, čím víc překážek musí překonat, tím je pak vítězství cennější. Přeji vám, abyste zvítězili sami nad sebou, nad svým egem, s nímž denně bojujete, nad svými vášněmi a touhami, a stali se opět Mými dítkami a v jednotě se Mnou vyrostli v dokonalé bytosti. A nezapomeňte, že kolem vás je plno lidí, kteří hledají, a nevědí co. Nenechte je bez pomoci. Rozsviťte lampy své a osvětlete jim cestu temnotou až ke Mně. Očekávám vás.

Váš milující Otec

4.9.1997 duchovně přijala Helena Vaňková


Náš milovaný Otče, prosím Tě ještě o dodatečné sdělení k naší práci, k objasnění Desatera.

Mé milované děti, hlásím se Já, váš Otec, Stvořitel 11. Vesmíru, ten, kterého všichni hledají a vědí, že jen na modré Zemi je umožněno poznání, jakého není možno dosáhnout nikde ve vesmíru. Tady jsem před dvěma tisíci lety mluvil ústy Mého milovaného Syna, Ježíše Krista, který pro vaši spásu prožil velké utrpení a svůj život pozemský ukončil na kříži. Přestože věděl, co ho čeká, nepřestával šířit Má slova a Mé učení a do posledního dechu byl Mým tlumočníkem. Když se ohlédnete za jeho životem a výsledky jeho práce, myslíte, že mu bylo veselo z bilance jeho snažení? Jak mnoho lidí mu naslouchalo? Jak mnoho z těch, co mu naslouchali, si brali jeho slova za svá? Jak mnoho z těch, co mu uvěřilo, bylo ochotno jít s ním jeho cestou? Vidíte, nebyl to žádný ohromující počet, a přesto jeho práce měla smysl. I když jeho učedníků bylo jen 12, stačili kolem sebe zažehnout světlo, které osvítilo temnotu na dlouhá léta. Dodnes to světlo svítí, dodnes se o nich ví, a dodnes je učení Kristovo jedinou možnou cestou ke Mně. A vy pochybujete o smyslu své práce. Máte dojem, že účinnost vaší práce je malá. Neklesejte na mysli a pokračujte ve své práci každý den jako Můj Syn před dvěma tisíci lety. Šiřte kolem sebe světlo poznání a nepočítejte, kolika lidských srdcí se dotknete. Každému ponechte svobodnou vůli při rozhodnutí, kudy půjde. Jak mohou lidi ve tmě tápající nalézt správnou cestu bez pochodně? Vy buďte tou pochodní a snažte se, aby vás nesfoukl první vítr, který proti vám zavane. Pracujte stále na svém zdokonalení, pracujte tak, abyste byli vzorem okolním lidem, vždy milí a usměvaví, vždy se srdcem na dlani. Vím, že přijdou chvíle, kdy vám vaše srdce někdo pošlape, ale vy se nevzdávejte a rozdávejte se na všechny strany. Mám radost, že jste Mne našli a máte ve svých srdcích dost místa, abych tam mohl vstoupit. Zdá se mi však, že v poslední době poněkud polevila vaše činnost v šíření světla. Budete-li vyzváni k pomoci, k setkání s těmi, kteří hledají správný směr své cesty, neodmítejte. To, že se nebudou konat hromadná uzdravování, ale budete lidem říkat, jak si mohou sami pomoci, jim možná pomůže víc, než zázrak. Budou muset přemýšlet o slovech, budou muset sami rozhodnout o svém osudu. Vidíte změny, které se v poslední době kolem vás dějí. Jsou takového rázu, že se mnozí ptají: "Proč? Jak je to možné?" Se Mnou je to možné. Přeji vám, aby vám tato sdělení pomohla osvětlit vaši cestu, aby to světlo bylo dostatečně silné a až těch světel bude víc, nastane záře, která navždy zažene temnotu a nastane svítání v duších na celé planetě. Jsem s vámi.

Váš milující Otec

6.9.1997 Vysvětlení Desatera duchovně přijala Helena Vaňková


MOŽNOSTI A ZPŮSOBY UZDRAVENÍ SE

Otče - Stvořiteli, prosím o nadiktování všech možných způsobů léčení a uzdravování našich hmotných lidských těl.

Ano, prosbu přijímám, slyším. Popros Matinku Zemi a ta ti nadiktuje 11 způsobů uzdravení a možných léčení.

Matinko Země, obrátil jsem se s prosbou k Otci o nadiktování možných uzdravení nás, lidí. Prosím o Tvé sdělení.

Otec ti ukončil všechny Jeho sdělení, proto se nyní obracej přímo ke Mně se všemi Tvými žádostmi - tak piš.

Ve jménu Otce je skryto veliké tajemství. Ten, kdo se obrátí s čistou myslí a upřímností k Němu jako ke svému Otci, ten má zcela jednoznačně vyslyšenu prosbu nejen jako jedinec, ale i celá skupinka prosící za jednotlivce. Slovo "Otče náš" je třeba procítit, vložit tu niternou, procítěnou prosbu do slůvka "Otče". Prosit Otce znamená vnitřní prožitek, vnitřní procítění, vnitřní vztah a to zřetelně důvěrný. Nemít ve své představě vzdálenou, neurčitou bytost domnělého Ducha. Sžít se s jistotou existujícího Otce. A takto vysvětluj lidem prosbu k Otci.

Tedy prosba nemocného k Otci za uzdravení musí mít hluboké vnitřní procítění. Je-li prosba pouze vyřčena bez vnitřního procítění, nemá u Otce vyslyšení. Dále je dnes nutné, aby si každý prosil sám. Ty můžeš prosit za děti, které nemají rodiče. Jinak si prosí rodiče za děti do jejich deseti let a po desátých narozeninách si prosí děti sami za sebe. Tato prosba, je-li Otcem přijata, jinak řečeno dolehla svým myšlenkovým citem až k Otci, je vyslyšena. Proto dbej na promluvách přítomných spoluobyvatel, aby prosby dolétly k Otci a byly s hlubokým vnitřním procítěním. Toto je velice důležité, jinak prosby nejsou u Otce vyslyšeny.

Možnosti a způsoby uzdravení:

1.) Jako první možnost je uzdravení zázrakem.

Ten, kdo si poprosí Otce, a je to první prosba tohoto jedince (jedná-li se o zázračné uzdravení), ten má další možné prošení již nevyslyšeno, neboť každý člověk může Otce prosit o zázračné uzdravení pouze jednou. A zde pevně platí: "Vstaň a choď a již nehřeš!" Následným svým zájmem, pátráním, hledáním je nutné, aby jedinec se sebou započal činit změny v odstraňování nežádoucích návyků, které nejsou v souladu s přikázáními Krista, na kterých se od doby před 2 000 lety do dneška nic nezměnilo. Pokud uzdravený jedinec si vede stále stejný způsob svých návyků, žije bez harmonie se zvířaty tím, že je pojídá, tento jedinec brzy obdrží další tutéž chorobu. A jakmile tento jedinec po krátkém bolestivém záchvatu nenastoupí žití v lásce, obdrží duchovní, a to neléčitelnou chorobu, na kterou zemře. Choroba zázračně uzdravená je pro postiženého nepřehlédnutelná, neboli nemůže jedinec namítat, že nevěděl, že byl zázračně uzdraven. "Vstaň a choď..." stále platí po celou dobu, co zde na Zemi není Kristus.

2.) Další způsob uzdravení je vlastní nastoupení stravovacího a myšlenkového režimu.

Člověk se stane vegetariánem a změní vztah k okolí na harmonický! Jinak řečeno - uvede režim svého žití do souladu se zvířaty, lidmi, přírodou. Tento jedinec se uzdraví ze všech chorob postupně během dvou měsíců. Zde je nutné poznání, že je zapotřebí přestavba trávicích šťáv v těle. A to změnit ve svém organismu šťávy, které štěpily živočišné bílkoviny na šťávy pro štěpení bílkovin rostlinných. U vegetariána se při štěpení rostlinných bílkovin současně tvoří nutné proteiny, které tělo dříve získávalo z masité stravy. Je zcela bezpečně odzkoušeno u mnoha vegetariánů, že jsou zdravější, nechřadnou, naopak získají cit a soucit, zklidní se. Masa obsahující stresy nepožívají, proto stresem netrpí.

3.) Další způsob uzdravení je vlastním vedením myšlenky s programem.

Jedinec, který žije dle bodu č.2.), a dostaví se mu potíže, úraz nebo svou nedbalostí zaviněná potíž ve stravování - vznikne bolest, potom jedinec hledá příčinu, a jakmile zjistí, kde učinil chybu, tu napraví, bolest okamžitě zmizí.

4.) Další způsob je léčení cizí osobou.

Je to magnetoterapie. Cizí osoba postiženému odstraní bolest natrvalo, či stále činí zásahy, tedy odstraní bolest jen na čas a on musí opět navštěvovat léčící osobu. Ten se může, ale i nemusí uzdravit. Zde není podmínkou vegetariánství. Praktiky léčících osob jsou různé. Zasahující dodává energii, snímá zbytkový magnetismus, narušuje bolest nemocného svou mělkou láskou, pokud sám léčící je pojídačem masa. Dále mění a upravuje orgány myšlenkovými zásahy. Neboli svou vedenou myšlenkou způsobí změny v organismu léčeného. Toto jsou způsoby léčení, nikoliv uzdravení.

5.) Další způsob je léčení pomocí přírodních rostlin.

To jsou čaje a z nich upravená homeopatika, propolis, mumio a všechny lázeňské procedury, včetně masáží, vodoléčby, působení přístroji elektromagnetickými, ultrazvukem, laserem a tepelným zářením. To se zařazuje do léčení, nikoliv uzdravení.

6.) Další způsob je uzdravení přátelské neboli bratrské.

Uzdravovatel převezme na sebe chorobu, kterou mu nemocný předá. Je to podáním ruky nebo dotykem. Nemocný musí vyvinout velice silnou myšlenku, že svou chorobu předává druhé osobě, a přijímající svou myšlenkou chorobu z nemocného sejme. Průběh může trvat až několik minut. Nemocný pocítí úlevu do 24 hodin. Přijímatel choroby se jí může zbavit okamžitě, či do dvou minut. Musí to ale být silný jedinec, který přijme chorobu a zná sílu své myšlenky na její okamžité zneutralizování. Toto velice často používají matky a uzdravují si své děti.

7.) Další způsob je navázání své choroby, neboli předání stromům.

Je to starý způsob magického uzdravování. Nemocný vezme svou tělní součást (zpravidla vlas, nehet) a tu uloží do zářezu kůry stromu. Tímto vede myšlenku se žádostí, aby strom nemocnému chorobu převzal. Z 50% se zdaří chorobu předat. Proč z 50% ? Protože pokud není odstraněna příčina choroby, nemůže se této choroby zbavit. Zde hrozí veliké nebezpečí. Pokud je choroba vážná, smrtelná a strom ji přijme, může dojít k úmrtí jedince, jakmile se strom podřízne nebo jinak zkácí. Opakuji, toto je magické předání své žádosti stromu.

8.) Další způsob je zásahem - velice rychlým uzdravením druhou osobou.

Vedenou myšlenkou - posílenou láskou (nejen mělkou láskou masojedlíka), to je pravou láskou k bližnímu a pokorou. Ve vesmíru takto začal Otec - Stvořitel tvořit od prvopočátku: Láska, pokora a klid s vloženým programem. Láskou se nemocný celý přikryje neboli prosvítí, druhá síla je pokora (to je osobní hloubka služby) a do té se vloží program. Zde je nutné vidět vnitřním zrakem, hlasem či pocitem dokončení zásahu. Opakuji, toto je uzdravení a nemocný je trvale zdráv. A zde musí být právě tento člověk upozorněn, že podruhé nebude úspěch, pokud nezmění režim svého postoje na zharmonizované žití na Zemi s lidmi, zvířenou, přírodou.

9.) Další způsob je vlastní ztotožnění s celou planetou Zemí.

Nemocný je poučen o tomto způsobu a dodrží-li pokyny od zkušeného znovuzrozeného člověka, jak žít v přírodě, jak se oblékat, a jak docílit vysoké vibrace svého těla, svého myšlení. Takový člověk se stane veganem, bydlí v přírodě, v harmonii s dravými zvířaty a odizoluje se od častého stýkání se s lidmi. Takto žije Yetti, ten se umí v případě nenadálého styku s lidmi vyzářit, neboli ztratí hrubou vibraci, svou zvýší natolik, až zmizí člověku z pohledu. Takto se dá žít sta a sta let.

10.) Další způsob je darem od Matinky Země.

Vložením univerzální informace do 60% lihového roztoku. Tento lék předá Matinka Země pouze osobě znovuzrozené, která ho předá nemocnému pouze s jejím souhlasem. Tento lék se dávkuje necelou polovinou kávové lžičky na den. Jeho mimořádná, pro nás zcela nepochopitelná homeopatická schopnost odstraňuje v těle nemocného postupně jednu chorobu po druhé. Užíváním tohoto léku po dobu 21 dní se lidský organismus ocitne ve zcela pevném zdraví ze všech chorob nevyléčitelných, včetně virusu AIDS, rakovin, tuberkulóz, složitých infekcí, anemií, žloutenek, chorob smyslových orgánů, atd... . Matinka Země si neklade žádné podmínky, ale potěší ji, když uzdravený začne hledat a najde Pravdu, či komunikaci se Zdrojem Pravdy.

11.) Další léčení jsou léky, nemocnice, operace.

U tohoto léčení se mezi nemocnými objeví nevyléčitelní, kterým zbývá jediné: Hledat jiný způsob, jak objevit, jak nalézt příčinu choroby a tu odstranit, teprve potom se uzdravit. Jedenáctý způsob uzdravení je nejnáročnější na finanční náklady. Jakmile přijme lidstvo poznání, že se člověk z 55% skládá z hmotných částic a z 45% duchovních návazností, najde si toho, kdo má přístup k těm 45%, které poukáží na příčiny chorob, teprve nastane průlom do poznání, proč člověk žije na Zemi.

Sami všichni lidé ze zkušenosti víte, že je asi 40 způsobů, jak se uzdravit. Neuvádím zde všechny, mnozí je znáte: léčení hudbou, světlem, láskyplným přikládáním rukou, akupunkturou, akupresurou a dalšími jinými způsoby. Zde máte rozepsané stručně ty, které jsou lidstvu málo objasněné.

Přeji Vám všem lidem žijícím na Mnou řízené modré planetě, abyste ze svého vlastního zájmu nalezli Pravdu, dle ní žili ve zdraví, lásce a spokojenosti. Ve Vaší zemi (Čechy) jste si komunikaci se Zdrojem Pravdy našli. Sám Otec je Pravda. A před několika dny jste slyšeli v televizi o životopise Vašeho českého velikána T.G.Masaryka, který nenašel uspokojení v náboženství, našel Boha v sobě a Vám zanechal poznání, že máte taktéž hledat Boha v sobě. Ano, on se stal znovuzrozeným pouze zčásti, ne trvale. K tomu je zapotřebí stát se vegetariánem, neboli žít v harmonii. On věděl ve svých vnitřních vizích, komunikacích, že Pravdu lze nalézt. Věděl, že v českých zemích Pravda zvítězí! A proto Vy, co hledáte Pravdu, usilujte o stav znovuzrození, to je stav žití v radosti, harmonii, klidu, míru. Protože teprve potom budete moci získat všechny odpovědi na Vaše příčiny chorob a na všechny ostatní otázky spojené s životem vedeným zde na této Zemi.

Zdroj Pravdy je ve spojení (komunikací) přes Vašeho Ducha, přes vnitřní hlas pouze se znovuzrozenými. Pravdu jste si našli a dovolí-li Otec, mohu s Vámi rozmlouvat i já, Matinka Země. "Cti Otce svého a Matku svou." Otec, nejvyšší Síla vesmíru, stvořil Vašeho Ducha; ode mne, Matinky Země, máte hmotné tělo. Je v zájmu každého jedince, zdali skrze vlastní touhu bude hledat Pravdu usilováním o stav znovuzrození. Svým přičiněním si zvyšujete svá světská vzdělání, ale dosud Vám není známo, že svým dosažením čistoty ve vlastním žití v lásce a harmonii si docílíte zvýšení osobního duchovního růstu, což Vám teprve po skončení pobytu na této Zemi umožní žití ve vysokých světech.

Přeji Vám docílení postupu, vzestupu v oblasti svého duchovního růstu.

Matinka Země.

25.9.1997 duchovně přijal Vlastislav Prokeš


DIANA POTŘETÍ

Já Vám dnes budu sdělovat odpovědi, které jsou velikým otazníkem pro vyšetřovatele, moje obdivovatele, moje přátele. Toto sdělení podávám já sama, princezna Diana a přijměte ho jako předešlé mé sdělení, které je pravdivé, skutečné, nezkreslené. Komunikaci se Zdrojem Síly a Pravdy, Otcem, Stvořitelem jsou odsouhlaseny jak pro mne Dianu, tak trvale i pro pisatele.

Přijměte toto moje vysvětlení a učiňte z něho závěr nad celým dějem, usmrcením mého těla, těla řidiče a Dodieho. Nebudu zde opakovat, proč k tomuto ději muselo zákonitě dojít, ale odpovím Vám zde všem z druhého břehu, odkud vše vidím jako na dlani. Vidím Vaše myšlenky, dívám se na Vaše chování a až budete bez hmotného těla a vysloužíte si svým pozemským žitím vysoké světy, pak teprve pochopíte a na vlastní oči uvidíte, ověříte si, že jsem mluvila pravdu. Otec by mě nedovolil Vám sdělovat nepravdy, protože zde takováto vlastnost neexistuje. Buďto pomlčíme o tom, co nesmíme sdělit, ale nepravdy Vám předat nesmíme.

V mém životě jsem česky neuměla a dnes česky diktuji slova pisateli. Otec nám propůjčí vědomí s českou mluvou. Svoje slova sděluji v angličtině a vědomí je překládá přesně a výstižně do češtiny. Mluví-li ke mně pisatel česky, vědomí mi je překládá do angličtiny. Zamyslete se, co vše Dokonalý Otec vlastní.

Dnes si tedy sdělíme odpovědi pro policii a ukončení vyšetřování může následovat. Dodie nemůže obdržet od Otce souhlas ke komunikaci, musí se předem očistit od světských vášní a postupným zbavováním se, odstraňováním, svých smyslných emocí, dosáhne myšlenkové čistoty a za čas se asi znovu zrodí do hmoty na některou vývojovou zem, aby sbíral další životní zkušenosti. Vše si pamatuje, celé své pozemské zájmy, z nich musí vše nežádoucí vytříbit a ponechat si pouze čisté, vznešené, láskyplné myšlenky. U Vás na Zemi prožíváte podobný osud. Poznávání, očišťování, zdokonalování je na obou březích jak ve hmotě, tak u nás v duchovních světech. Nikdy nepomine a je pouze na nás, dnes již lidech, abychom si nekomplikovali vývoj a přizpůsobili se nezvratné skutečnosti. Je pouze nutné vědět, přijmout, nevzpírat se, zamyslet se, odzkoušet si každý sám na sobě prostředí, v němž žije. Vždy se najde řešení na každý lidský problém. Nikdy nezoufat a všechny síly vložit do objasnění, proč se tak děje. Všechny potíže, všechny nemoci mají příčinu. Dokud nenalezneme tuto příčinu, neodstraní se ani následek.

Každý od nás z duchovních oblastí by chtěl navázat spojení s Vámi, se Zemí, se životem v té nejtěžší, nejhrubší hmotě. Ale co jim v tom brání? Je to docílení myšlenkové čistoty, postoupení do světů, odkud již Otec dovolí Vám předávat pravdivé informace. U Vás je to stav znovuzrození, dodržení přikázání a stát se služebníkem Otce. A to můžete být všichni, zcela všichni pozemští obyvatelé. Dnes jste si nalezli Otce, Zdroj Pravdy, pronikli jste svojí pílí do Jeho záměru s člověkem. Snažte se Otci porozumět. Jeho Otcovský vztah ke všem bytostem je dokonalý, záleží pouze na Vás ve hmotě i na nás v duchovních světech, jak se každý z nás, jednotlivec, přizpůsobíme Jeho záměru s námi, Jeho dětmi. Buďme Mu poslušni. Utrpení si přivádíme sami, když konáme něco, s čím On nesouhlasí. Utekli jsme z Jeho Otcovské péče. Jednotlivci z českých zemí se již k Otci navrátili. A dokud se nevrátíte všichni, budete trpět nemocemi, žalem, smutkem, zoufalstvím. Znovu podotýkám, že na všechny Vaše otázky, problémy, nemoce, je u Otce řešení.

Pisatel a jeho spolupracovníci již nemají potíže, těší se na budoucnost, třebaže ta Vaše dnešní, jak politická, tak ekonomická, není růžová. Ale mohla by být ve všech směrech. Jen kdyby představitel vlasti uvolnil Pravdě průchod. Denně hlásá Vaše prezidentská standarta, že Pravda zvítězí! Vždyť již zvítězila u prostých lidí, tak proč ji nepřijmout po celé zemi a posléze po celé planetě?

Na promluvách při celostátním setkání vegetariánů v Pardubicích slyšíte, že si svůj organismus ničíte svým smýšlením. Jednotlivec si sám přivodí chorobu. Součet všech obyvatel a součet zlých nenávistných myšlenek rozechvěje celou tamní oblast. Proč myslíte, že jsou zemětřesení? Na různých kopcích, horách, se prováděly různé rituály, vytrhávala se srdce, upalovaly se oběti zaživa. Utrpení těchto mučených, nenávist, rozechvěje zem natolik, že kyslík pronikne skrze zemskou kůru a dojde k výbuchu. Sopky jsou toho příkladem. Zemětřesení jsou po celé planetě, protože nenávisti a napětí vzrůstají. Celá planeta po opuštění lidstvem bude zklidněna, očištěna a začne zde nový život ve vyšším rozměru, ve vyšší vibraci. Budoucnost lidstva je stanovena, první přijde Kristův soud, část schopných lidí s vysokou vibrací bude převezena na Jupiter. Ti, kterým se nepodaří docílit vysoké vibrace, stavu znovuzrození, zůstanou na Zemi, a se svým osudem se osobně setkají. Potom se přemění celá tvář povrchu Země a začne nový život jako po potopě. Budoucnost planety Země znáte od Otce z Jeho sdělení. Tato situace je neodvratná.

V mnoha knihách máte stále varování, že se máte nad sebou zamyslet, zdali má význam kupit lidské majetky, či si má každý sám zajistit postup do vyšších světů.

Kristus vstoupil na obláček a stoupal vzhůru. To viděli všichni ti, kteří se s ním přišli rozloučit na Olivovou horu. Bylo tam kolem šesti set lidí. Ten obláček byl stříbrný disk. Kristus Vám všem ukázal, jak žít, jak se chovat, jak smýšlet. Nechal Vám mnoho mystérií, podobenství, která ještě dnes všechna neznáte. Usilujte o jejich vysvětlení. Znovuzrozeným mohou být všechna vysvětlena. A takový stříbrný disk bude sbírat po Zemi pouze jednotlivce s čistým, láskyplným smýšlením, předá je do velikých lodí, a ty přepraví pozemšťany na Jupiter, kde je další možný duchovní postup do vysokých světů. Vám, co ještě dnes chutná maso z těl živých tvorů, nebude možné tomuto mému sdělení porozumět. Máte obalené nervy jedem allabinem, a ten Vám utlumuje vnímání. Znovu opakuji: Tento jed je v masité stravě a dokud neskončíte s jeho požíváním, nemůžete porozumět tomuto sdělení.

Vrátíme se k mému slibu, že Vám osvětlím všechny souvislosti s mojí osobou při autohavárii. Otázka, zda jsem těhotná, se zakládala na pravdě. Řeší-li se, připravuje-li se nějaký děj, který řídí duchovní světy, konkrétně to byli moji ochránci, použijí k uskutečnění všechny prostředky. Pátráte po fiatu a ženě. Ani fiat, ani tu ženu nikdy nenaleznete. Byly to prostředky, které regulovaly autohavárii. Vina nebyla na řidiči mercedesu, ale fiatem byla způsobena kolize. Zhmotnělým fiatem, který nárazem změnil jízdní dráhu mercedesu. Jednalo se o přesně vypočtené řešení autohavárie a usmrcení. Osazení mercedesu bylo stanoveno. Dva muže usmrtit, ti měli karmu, a mě Dianu taktéž, já musela skončit s pozemským životem, který vysvětluji v předešlém sdělení. Čtvrtý člen Trevor Reese se uzdraví, je však nutné odstranit příčinu jeho zranění. Neměl karmu smrtelnou, pouze částečnou. Zdali mu bude umožněno zrušení částečné karmy, uzdraví se, a bude žít s malým handicapem dál. Přeji si, aby všechny úvahy o vinně jiných osob, jako královského dvora, CIA, odstřelovačů, KGB, byly zavrhnuty, neboť oni nenesou žádnou vinu. Snažte se porozumět mému sdělení, proč jsem byla společně s ostatními usmrcena. Vezměte moji výpověď za platnou, neboť různé úvahy by zůstaly vždy nezodpovězeny. Vezměte svoje logické smýšlení na jinou rovinu, rovinu duchovní, která Vám nejen vysvětluje autohavárii, ale vysvětluje i mé poslání na Zemi mezi Vámi a dnešní moje postavení. Toto je hlavním motivem, sem zaměřte svou pozornost. Nikoho již neobviňujte z organizování usmrcení přítomných v mercedesu. Obraťte svoji pozornost jinam, než jsou Vaše pozemské úvahy.

Jsem na dosah ruky pro všechny. Jako duchovní bytost chodím mezi Vámi, ale Vaším hrubohmotným zrakem mě nemůžete vidět. Pouze znovuzrození mne vyciťují ve své blízkosti. Pomozte mně zde, odkud Vám mám předat Pravdu, která změní Váš život. Budete se dívat na zítřky směleji, odvážněji. Mezi Vámi nastoupí upřímnost. Vy, kteří máte při mé představě v nitru smutek, změňte jej na vědění. Upoutala jsem Vás ke své osobě záměrně, ukázala jsem Vám, jak máte mezi sebou vést přátelský vztah. Všichni jste si v mé blízkosti byli blízcí Dokažte, že si budete blízcí i bez mé hmotné přítomnosti. Kdyby Vám byl otevřen duchovní zrak, jak to dělala Matka Marie s vizionáři (dětmi, žijícími v čistotě), viděli byste mě opět mezi Vámi. Hledejte, pátrejte, jaká je skutečnost. Sebe vidíte a nás s vysokou vibrací nemůžete vidět. Smiřte se s touto skutečností.

Další vysvětlení k autohavárii přijaté v roce 2004

Bylo mým přáním shrnout tato sdělení do knížky "Princezna Diana promlouvá z druhého břehu", kterou držíte v rukou. Jiná knížka vydána nebude, neboť v této je obsaženo veškeré poznání, nutné pro tuto dobu. V přední části knihy uvádím, že Vám budu odpovídat na Vaše dotazy. Nyní Otec rozhodl, že se mohu dostavovat na setkávání vegetariánů, a tam budu odpovídat na dotazy. Odpovědi budou písemné či ústní. Tato skupinka znovuzrozených z českých zemí je s námi trvale ve spojení se souhlasem Otce. Otec takto rozhodl, protože by 95% lidstva dnes tomuto propojení s duchovními světy neporozumělo a zbývajících 5% odpovědi obdrží. Kdo bude sám Pravdy hledat, budou mu dostupné na setkáních v Pardubicích.

Tímto uzavírám nutné osvětlení Vám, mým přátelům na Zemi. Těším se na setkání na Jupiteru. S každým z Vás si stisknu ruku, abyste nebyli na pochybách, že to, co zde sděluji, jsou klamy. Mohou Vás, mých přátel, být tisíce a tisíce, zde je času dost. Ti, co od Vás odešli, zemřeli, ti se na Vás rovněž těší. Bude veliká radost dětí, které se navrátily k Otci.

Jednotlivci, máte Pravdu vysvětlenou, cestu ukázanou, způsob žití nastíněný, budoucnost ozřejměnou, místo setkání je určeno na Jupiteru. Jen stín smutku nás ovane při vzpomínce na ty, kteří nebyli evakuováni a zůstali na Zemi, kteří se nechtěli k Otci navrátit. Budete si pouze pevně vědomi, že si postup do vysokých světů nechali uniknout pouze svojí vinou. Nikdo však není u Otce zatracen, pouze si prodlouží opětné zrozování a umírání. Všichni, a za nimi další, budou krůček po krůčku ve svém vývoji pokračovat k získání životních zkušeností. Se všemi se setkáme. Kdy a kde? Za sto, pět set, tisíc let? Nic víc není třeba. Chtít pochopit, chtít postoupit, chtít docílit. Vše je ve svobodné vůli jednotlivců.

Zdali přijmete moji radu, přečtěte si knížku taktéž medijně psanou "Jana z Arcu", tam je mnou nadiktován jeden z mých předešlých životů. Tam mi porozumíte, co znamenají moje opětná zrozování k Vám do hmoty.

Vaše Diana, dnes duchovní bytost

5.11.1997 duchovně přijal Vlastislav Prokeš


VYSVĚTLENÍ STAVU ZDÁNLIVÉ SMRTI U LIDÍ

Já, Otec Vám vysvětlím děj, který je ukrutný, mučednický, kterého se z veliké neznalosti dopouštíte vůči svým nejbližším a všem, s nimiž se loučíte na "poslední cestě".

Jdete cestou, kterou Vám ukázal Ježíš Kristus. Postupnými dotazy ke Mně, Matince Zemi a dalším bytostem nevtěleným ve hmotě, získáváte poznatky, které si ve svém žití neboli v praxi ověřujete. Jsem Zdroj Pravdy a pokud dám souhlas k poučení jinou bytostí z Mých vysokých světů, musí mít každá informace smysl v podání a vysvětlení zcela čisté Pravdy.

Pokud každý z Vás, pozemských dětí v hrubé hmotě, docílíte stavu znovuzrození, ujímám se všech Vám podávaných informací, které mohou být předány jen s Mým souhlasem, a to zcela zřetelně ve smyslu čisté Pravdy. Toto zdůrazňuji.

K dotazu zdánlivé smrti.

Jste seznámeni s bytostí člověka, jež se skládá z 55% hmotných částic a ze 45% duchovních návazností. Proto těch 45% je Vám ještě dnes z 95% neobjasněno. Tělo člověka vidíte, ale právě tak, jak vidíte tělo, je totéž tělo duchovní. To nesouvisí s dušemi (emocemi), ani s Duchem (samostatnou bytostí), a proto přijměte zcela nové poznání, že podkladem veškeré Mé Tvorby je duchovní základ a hmotný projev je kopií duchovního základu. Nezáleží na tom, zda se díváte např. na kámen, či auto, zvíře, či člověka, prostě vše, co vidíte, má vždy přesnou kopii stávajícího vzhledu. Dítě se narodí malé, roste jeho duchovní základ a hmotné tělo kopíruje jeho přesný duchovní vzhled neboli se stále mění. Duchovní základ má i Vaše elektrická energie, proto nemůžete Vaším mozkem, pohledem, či měřeními zjistit původní základ, neboť ten je Vašemu oku neviditelný. Není pro Vás možné ani pochopitelné porozumět celé Mé Tvorbě.

Zůstaneme u otázky hmotného člověka.

Podkladem žití Vašeho těla, jeho současné existence, je přítomnost jeho duchovního dvojníka. Ze své zkušenosti vidíte člověka žijícího, spícího, zdánlivě mrtvého, skutečně mrtvého. Rozdíl mezi zdánlivě mrtvým a skutečně mrtvým je jako rozdíl mezi dnem a nocí. Tedy značný rozdíl. Ale Diana Vám sdělila, že jste ode Mne utekli, a proto trpíte nemocemi, katastrofami, útrapami, kterým nerozumíte, jako např. Zákonu karmy. A jedině ten, kdo se ke Mně vrátí, tomu mohu vše vysvětlit. Nemohu za Vámi běhat a sdělovat, proč ten či onen děj se ve Vaší blízkosti odehrál. Dal jsem Vám přikázání, která Vám sdělil Kristus. V dnešní době Mne o jejich přesný výklad požádala jedna Má služebnice. Vyžádejte si jej ve svém vlastním zájmu (je součástí této knihy) a každý sám si jej prostudujte tak, jak vy chápete a porovnávejte si ho s Vaším vlastním vedeným životem. Je to Váš "slabikář", a kdo nezná tento základ, nemůže postupovat v učení vyšší třídy. Jsem velice potěšen nynějším zájmem znovuzrozených o vědění a pochopení Mé počáteční Tvorby, Mých záměrů s Vámi neboli s žijícím člověkem na planetě Zemi. Jsem potěšen tím, jaké oběti přinášíte Vy, znovuzrození, v českých, moravských a slovenských zemích. Jste nepochopeni, osočováni, odmítáni, ale sami víte a znáte důvod, že vnímání Mých Pravd je u všech masojedlíků utlumeno jedem allabinem. Tento stav lidí se nezmění, dokud nedodrží přikázání "Nezabiješ!" neboli se nestanou vegetariány. Oni nemohou pochopit, že jsou všichni (hmotné rostliny, zvířata i lidé) v hrubé hmotě viditelní, a ta základní duchovní složka, ten podklad pro to, aby vůbec mohli existovat ve stávající formě, že je duchovní, tedy neviditelný.

Kdyby ve Vašich zemích nebyla nalezena Pravda u Mne, Stvořitele, ukončil bych zvrhlé, zcela nemorální žití lidstva jako v Sodomě - Gomoře.

Znovu podotýkám: Žijete na Zemi, abyste získali, posbírali zkušenosti ze všech životních situací a trvale se zdokonalovali. Jsem, který Jsem. Jsem Otec, pečující o Své děti, které žijí podle Mých přikázání. Ostatní jsou ponecháni, aby okusili utrpení za svou pýchu a povýšenost ve svých vědních oborech, jimž se snaží porozumět, ale neznají slabikář, tu základní osnovu.

Mnohým Vám vyvstane myšlenka, proč Vás nepřinutím k prostudování slabikáře. Nepotřebuji roboty ani otroky,neboť slabikář pochopí pouze člověk s láskou v srdci. A tu si musí najít každý sám. Zde je skryta cesta k Pravdě. A pokud Vám některým vyvstane myšlenka, že nejste ode Mne upozorněni na tuto cestu, o níž se zde nyní rozepisuji, pouze Vám odpovím: Tuto cestu si našel člověk z Vašich řad, podle Vaší všem dostupné bible (Nový zákon, Jan - 14. kapitola, 15. + 16. + 17. + 25. + 26. Verš). Není to kněz ani vědecký pracovník. Není tedy omluvy, nemohu omluvit nikoho, že neměl možnost získat poučení.

Dnes vidím, jak chápou a vnímají vegetariáni, a láskou, vloženou do veškerého konání snadno pochopí vše, co jim sděluji. Jsou poslušní, na zavolání reagují, slyší svého Otce i Matku svou. Dovolím-li jim komunikace se zemřelými, zapisují poznatky a předávají Vám je.

Nyní Jsem dal souhlas k veřejným promluvám, kde opět povedu jejich slova a vznesete-li k nim dotazy, zodpovím Vám je.

Musel Jsem značně odbočit od položené otázky, ale bez tohoto Mého průvodního vysvětlení byste vůbec neměli možnost pochopit duchovní základ všech věcí a životů. Tedy budeme pokračovat. Každá duchovní složka, nejen všech věcí, ale i všech živých těl, je základem, který se v dimenzi mezi třetím a čtvrtým rozměrem změní v těžkou hrubou hmotu. Vaše tělo, hmotné tělo, může vykazovat známky nehybnosti, ztuhlosti, zástavy dechu, tepu srdce a celkově se na pohled zdá být mrtvé. Vědec určí smrt. Vědec však vidí pouze hmotné tělo, nevidí, zda je již mrtvá i ta druhá, duchovní složka. Proto jste ze zkušenosti začali mrtvé pohřbívat až po třech dnech, neboť někteří oživli a žili dál. Na Vaše otázky, zda je též mrtvá duchovní složka, odpovím pouze Sám, jelikož jste Mé děti a Otec musí mít přehled přes všechna svá dítka, jsoucí v Jeho rodině. Že mám početnou rodinu?

Jsem Vševidoucí a Dokonalý. Já znám veškeré Vaše myšlenky, vidím každý Váš skutek a slyším každou Vaši prosbu. Proto slyším též i tuto Vaši prosbu, zdali u zdánlivě mrtvého člověka je také mrtvá duchovní složka. Pokud ano, mrtvý se již nikdy k životu nepřivede a můžete jej ihned pohřbít. Ale žije-li jeho duchovní složka, mohu dát souhlas k oživení hmotného těla.

Žádáte vysvětlení, proč tuto otázku řeším tímto způsobem. Odpovím. Nemoc je výsledkem nesprávného myšlení, chování, jednání a skrze ni Vás mohu pozastavit k hlubšímu zamyšlení nad Vaším žitím, nesprávně vedeným životem. Ten, jehož je mrtvá hmotná schránka, toho dočasně opustil i jeho Duch. Kde se skrývá? Šel se podívat bez těla někam jinam, kde získá pohledem veliké poučení a může se vrátit do těla, pokud mu ho nepochováte pod zem, či nespálíte v peci. A jak dlouho se může zpravidla Duch zdržovat na jiném místě? Maximálně čtyři dny. Může se tedy tělo člověka oživit do čtyř dnů? Ano, to Vám ukázal Kristus, když z hrobu zavolal Lazara, který tam ležel již čtyři dny.

Položte si otázku, proč tento děj s Lazarem zůstal v povědomí až do dnešních dnů. Protože tento děj patří do základních Mystérií, která Vám Kristus předvedl. Dnes Vám jsou známa pouze některá. (Slovo mystérium značí Mé vysvětlení.)

Váš nezájem o učení Krista Vás přivedl do stavu, kdy spalujete a pochováváte své blízké, kteří by mohli ještě dále žít. Smutným příkladem jsou rodiče s jedinou dcerou, navrácenou nemocnicí s nevyléčitelnou chorobou a určenou délkou života maximálně jeden měsíc. Matka vás žádala o záchranu své dcery a ty jsi musel tlumočit, že nezemře. Vedl jsem tě dále, jak pokračovat v udržování jejího života. Kontrolou funkčních orgánů nemocné se vám dařilo s tvou spolupracovnicí zlepšování jejího zdravotního stavu. Ale nevírou matky a jejím záporným postojem byly vaše zásahy mařeny, matkou podávány léky s obsahem jedů, které zastavily v centrálním mozku impulzy pro činnost srdce. A tak se stalo, že se srdce zastavilo. Vám byla oznámena smrt dcery. Ukázal jsem vám, co učiníte, až se dostavíte k mrtvému tělu, jak ho oživíte. Stalo se, že vám matkou nebyl dovolen přístup k mrtvému tělu, a tak se ze své neznalosti matka s otcem rozloučí se svou dcerou v kremaci a nechají ji spálit. Byl sis jist, že ji oživíte dle Mé rady, ale slib daný matce, že nezemře, jsi nemohl vinou rodičů uskutečnit. Příklad je vždy poučný. A Vy, až budou Vaši blízcí vědecky ověřeno mrtvi, zamyslete se, zda nemohou žít ještě další desetiletí a s velikým poučením Vám vyprávět vše, co viděli na druhém břehu. Tyto vlastní zkušenosti od těch, co již byli na druhém břehu, jsou pro Vás velice cenné. Tito jsou Vašimi pravými učiteli důkazů a faktů.

Posuďte toto celé sdělení. Zda jej zařadíte do života je Vaše svobodná vůle, Vám všem Mnou darovaná.

Váš milující Otec dětí, které se ke Mně navrátili

28.10.1997 duchovně přijal Vlastislav Prokeš


CO JE TO PRAVDA

Na dotaz "Co je to Pravda a pravda?" sděluje Otec Stvořitel:

"Ano," odpovídá Otec, "vysvětlím, aby všichni porozuměli."

Slovo pravda je název pro skutečnou, očividnou, hmatatelnou skutečnost. Uvěříme ve skutečnost a jsme ujištěni o nezvratném ději.

Mě Stvořitele nelze vidět, nahmatat, prohlédnout. Dá se říci, že jsem Pravda neskutečná. Odhalení Mne neboli skryté Pravdy není pro někoho složité, pro 95% lidí však nemožné. Důvody, které jsou příčinou, znáte. Je to utlumené myšlení následkem svého bezcitného chování a stravování. Jsem Pravda pro 95% obyvatel nepochopitelná, neexistující, navíc všemožným způsobem zatracovaná. 95% lidstva se považuje za inteligentní, rozumnou, myslící reálně a zbývajících 5% jsou psychopaté. Ale opak je Pravdou. 95% lidí se řídí pouze rozumem, věří jen tomu, na co si mohou sáhnout. Těch 5% se řídí moudrostí, mají cit, vyšší či vysokou vibraci, a pro tuto malou část obyvatel Jsem, který Jsem. Zbývající většina bude mít nabídnutou možnost, jak si svůj život změnit, aby se zařadili k těm 5%. Zdali se jim to podaří či nikoliv je jen a jen jejich zájem. Osud, který si připravují, mají vysvětlen v jiných spisech ode Mne.

Pravdu nelze oklamat, nelze nikam uniknout svými myšlenkami, nelze své myšlenky skrýt. Já Otec Jsem Pravda, Jsem trvalý, nezničitelný. Jsem prostoupen všemi hmotami, všemi lidmi, všemi živočichy. Celá příroda je Mnou prostoupena. Jsem Duch, který proniká vším v celém vesmíru. Vaše myšlenky jsou Mi v každém okamžiku zcela zřejmé.

Jsem, který Jsem.

Utvořil jsem si Vás ke Své podobě. Jsem člověk jako Vy, ale všudypřítomný. Jsem skrytá Pravda, skutečná Pravda. Proto se snažte Mně porozumět. Pro Mne není nic nemožné. Vše, co si vymyslím, mohu uskutečnit a taky to činím. Vás sleduji a jednám s Vámi podle toho, jak se chováte. Kladu jedincům překážky, jiným je z jejich cest odstraňuji. Kdo dostoupí určitého stupně vědění, předložím mu další stupeň k postupu. Sám nezahálím a od Mých služebníků vyžaduji činnost. Sdělil jsem Vám, že jsem chtěl ukončit toto milerénium, to je údobí 12 555 roků, kdy měním vzestup planet. Vaše planeta Země nyní prožívá 12 559 roků, tedy překračuje o čtyři roky dobu, kdy již měl být přerod planety. Prodloužil jsem Váš pobyt, protože jste si našli ke Mně cestu, a Já nyní sleduji Vaši reakci, zdali přijmete (budete následovat) znovuzrozené, jejich příkladné poznání a chování a zařadíte je do svého života. Přímé Pravdy, poznatky o skutečných životech na jiných planetách, kde Vy Vašim zrakem vidíte prázdnou, nehostinnou zem, jsou Vám sdělovány bytostmi z vysokých světů. Kdo z Vás přijmete skutečnost, že tam jsou domy, lidé, zvířata, ptáci a ve vodě ryby?

Kdo z Vás porozumíte sdělení Diany a vezmete ho pro svůj denní život? Sleduji Vaši přirozenou reakci, a pokud budu pozorovat Vaši touhu po svém vzestupném vývoji, ponechám Vás kratičko na Zemi. Pokud nebude zájem o vzestup, dojde na slova Diany v jejím druhém sdělení.

Můžete vlastnit pochybnosti, že tato slova nejsou ode Mne. Všem lidem po celé planetě Jsem přes znovuzrozené sdělil čisté Pravdy a v mnohých sděleních máte uvedeno, že Jsem mluvil ústy Krista. Nyní přijímáte sdělení ode Mne přes pisatele, Mého služebníka. Diana odešla domů po skončeném poslání. Pisatel je dosud mezi Vámi. Dovolil jsem nyní mezi duchovními světy a Vaším pozemským životem přímé předávání zkušeností, které se dostanou s Mým souhlasem všem na Zemi do rukou k možnému zamyšlení. Kromě bible, jíž mnozí studujete, nepřesně si ji vysvětlujete, máte nyní doslovné vysvětlení bez podobenství. Zdali využijete poučení, zařadíte-li si ho do Vašich jednotlivých denních dějů a naučíte-li se zanechat světských sobeckých zájmů, stanete se zde šťastnými lidmi. A jen takové Vás mohu nechat přemístit na Jupiter. Všichni můžete tento krok učinit. Máte k tomu ode Mne svobodnou vůli.

Promlouvá k Vám Pravda, která v českých zemích zvítězila.

Otec - Stvořitel

7.11.1997 duchovně přijal Vlastislav Prokeš

Poznámka: Jak je zřejmé, evakuace na Jupiter slibovaná v roce 1997 byla oddálena. Aktuální informace naleznete v nejnovějších sděleních.


TIRÁŽ

Název knihy: "Princezna Diana promlouvá z druhého břehu"

Kniha pro všechny obyvatele planety Země, kteří hledají PRAVDU

Autor: Vlastislav Prokeš. Přepis rukopisu: Mgr. Helena Vaňková, Iveta Horní. Technické zpracování textu: Ing. Petr Doležal. Celou knihu, stejně tak jednotlivé části je zakázáno opisovat. Rozmnožování je možné pouze kopírováním nebo přetiskem. Pro oficiální použití a pro veřejné sdělovací prostředky je nutné použít autorizovaný výtisk. Tato kniha vyšla jako 1. kniha v edici Zdroje Pravdy. Aktuální informace, týkající se Zdroje Pravdy nejen v české verzi, budou vždy na internetu na adrese www.pravdavceskychzemich.cz.

Toto je 2. vydání - upravené pro šíření elektronickou cestou.

1. vydání - vyšlo 7. listopadu 1997, vázaný výtisk je možno koupit za výrobní cenu 40,- Kč.

"Druhá kniha od Zdroje Pravdy" vyšla 21. května 1998.


ZÁVĚR

Pokud jste se, vážení čtenáři, dostali ve svém čtení až sem, dočtěte ještě těchto pár řádků. Teď byste měli umět odpovědět na otázku v úvodu "Co je Pravda?" Pravda jsem Já, můj syn Kristus, který Vám svým životem ukázal, jak smysluplně naplnit čas svého bytí na modré planetě Zemi. Žít spravedlivý život, dodržovat morální zásady - Mé Desatero - a mít lásku nejen ke všem lidem, ale i ke všem živým tvorům. Kdo toto dokáže, toho Já osobně přeberu do Své péče, vezmu ho do Své náruče a bude se Mnou a Mým Synem v Mé blaženosti. Jeho život dozná zásadních změn, přestane se zmítat v bouři a bude plynout klidně jako řeka, vtékající do náruče moře.

Uvažte, zda stojí za to zbavit se svých závislostí na světském způsobu života, vypořádat se se svými nectnostmi a špatnými vlastnostmi a nechat Lásku, aby zcela naplnila Vaše srdce. Pak teprve zcela pocítíte Mou blízkost a bezpečí, které jste dosud nepoznali. Hledejte Pravdu ve svém vlastním nitru, a pokud zjistíte, že jste ochotni jít za svým vnitřním hlasem, naslouchejte mu a nechte se vést. Rád Vás obejmu a uvítám každého osobně ve Svém Království.

Váš Otec,
čekající na návrat Svých ztracených dětí

28.10.1997 duchovně přijala Helena Vaňková


< Zpět | |« Hlavní strana | ^ Nahoru