Klepnutím přejdete na úvodní stránku

Diana
(po dlouhé odmlce)
současně s královnou matkou

     Sešli jsme se přímo u tebe v místě, kde jsem ti diktovala mé první sdělení, nacházející se na začátku knihy Princezna Diana promlouvá z druhého břehu. Od té doby, od roku 1997, jste získali mnohá poučení nejen ode mne, ale i od dalších bytostí a jste za tuto činnost u nás ve vysokých světech kladně hodnoceni. Opět vám všem, kteří jste ochotně vzali tužku do ruky a docílili svým morálním životem nárok na získání čistých Pravd ve sděleních, děkujeme. Především mně jste napomohli v plné míře splnit probourání hráze mezi duchovními světy a vámi pozemšťany na Modré zemi.

     My zde, dvě ženy (pozn. Diana a královna matka), se cítíme v tomto tvém domě v přátelském ovzduší, kde vládne klid. Samota, kterou nyní prožíváš, musí být pro tebe pohodou nad vykonanou prací, o které lidstvo mimo tento dům nemá zdaleka tušení. Vzpomínám si, jak jsi se stal poslušným a okamžitě stavěl s přáteli pyramidu a já se nemohla dočkat, jak ji budu využívat k uzdravování vás pozemšťanů, kteří do ni vstoupí. Barevné vibrátory, které jsem používala na různé kmity a opravy vašich nemocných těl, byly vyvinuty fyziky, kterým jsi ukázal cestu k Otci Stvořiteli.

     My zde, v jiné vysoké vibraci, jsme schopni velice snadno vaše jakkoli nemocné, poškozené  hmotné lidské tělo opravit na počkání. Toto o nás víš, ovšem je veliká škoda, že není již čas pokračovat v této činnosti. Dnes již vím, že bys mohl na Zemi prosadit můj dřívější požadavek, postavit pyramidovou nemocnici, protože máš v rukou důkaz z roku 1997, že jsem byla usmrcena.

     Moje tělo bylo usmrceno mými ochránci, kteří řídili celý můj pozemský život. V bílém zhmotnělém fiatu Uno seděl zhmotnělý muž a tři další, pro vás pozemšťany neviditelní. V mercedesu seděl můj neviditelný ochránce, který se částečně zhmotnil, aby měl sílu otočit volantem řidiči a namířit vozidlo do betonového sloupu. Bílý fiat Uno narazil sice do mercedesu, ale kolizi nezpůsobil. Zhmotnil se jen proto, aby se vina havárie svedla na něj, neboť byl svědky v jiných vozech viděn, a po kolizi mercedesu se odhmotnil. Kdyby se nebyl objevil fiat Uno, nikdy by ti nikdo nevěřil, že autohavárii zorganizovali moji ochránci.

Vl. P.: Prosím tě, Diano, říkáš, že by mi nikdo nevěřil, copak tvoji ochránci věděli o mně, že se stanu tvým duchovním tlumočníkem?

     Ty se domníváš, že celá tvoje pozemská činnost není řízena tvými duchovními vůdci? Do dnešního dne netušíš, jaké jsou tvoje předešlé životy a jaká poslání jsi na sebe vzal před zrozením. Toto vše je ti trvale utajeno, ale u ostatních pozemských lidí se na dotaz vše dozvíš. Víš ale přesně, že ti bylo řečeno: „Skonči veškeré promluvy, veškerou činnost, nic není třeba vykonávat.“ Co mělo lidstvo vědět, to jsi – jste dali do spisů, které jsou všem lidem k dispozici. Co tě nutilo, abys zázrakem uzdravoval jedince nebo nemocné v ústavu? Napsal návod všem lidem jak se uzdravit a předložit jim jejich budoucnost? To jsi provedl. A kde jsi po této vykonané práci skončil? Na chalupě v Ostrově, kde jsi chtěl trávit svůj důchod –  až do smrti. Ač máš mnoho zkušeností o našich životech ve vysokých světech, znáš cestu k Otci Stvořiteli, něco tě nutí sdělit lidem Pravdu. Proč myslíš, že do dnešních dnů nedošlo k evakuaci?

Vl. P.: Otec mně již vícekrát sdělil, že evakuace se konat bude, ale nebylo ji možné z technických důvodů uskutečnit!

     To je přesná Pravda. Nyní se musí změnit její celý technický způsob, to také víš, jak. Ten čas, co jsi ještě na Zemi, máš vyplnit prací. Jsi veden k tomu, abys napsal dopis paní Morenové. Pro ni jsem ti jej nadiktovala a ty si myslíš, že jsi ho napsal sám. Proč jsi obdržel v Liberci výstřižek z novin - Blesk z 9. ledna 2004 o výpovědi ženy, která viděla fiat Uno? Proto, abys objasnil důvod usmrcení mého těla pro celou veřejnost. Kdo jiný by to asi mohl udělat? Kdo zná celé mé pozadí a záměry – zrození od Jany z Arku až po Dianu? 

     Dosud jsi ve zhmotnělém těle, je třeba ještě objasnit mé usmrcení. Hlavně dokázat, že to, co jsi napsal do spisů, je pravdivé, protože jinak nemůžeš pozemšťanům doložit, že je v nich čistá Pravda. Pravda se musí v českých zemích zveřejnit. Je napsaná, je k dispozici, ale není dosud nabídnuta veřejnosti. Zdali k tomu dojde, zdali se toto ještě stihne, není ve tvé moci. Ty jsi splnil, co se od tebe požadovalo, a musíš se smířit s tím, že je vůči tvé osobě ještě něco utajeno.

     Tak, jak jsem se po usmrcení těla vše dozvěděla až ve vysokých světech, také ty se vše dozvíš, až opustíš tuto Zem s mnoha ostatními lidmi, kteří mají nárok postoupit do vyšších světů. Ještě napiš, že budou evakuováni všichni ti, kteří jsou schopni vést další spravedlivý život také na jiné planetě, kam budou převezeni.

     Paní Morenové předej celé toto mé poslední sdělení a vysvětlení.

Diana

Sdělení královny matky

     Jak snadné je spojení, propojení světů s vysokou vibrací se světem s nízkou vibrací. Veliká škoda, že nesedíš na anglickém dvoře, mohla bych ke všem mluvit prostřednictvím tvé tužky a převáděním mého myšlení do tvého. Ráda bych sdělila všem, že jsem zde společně s Dianou. Nyní je mezi námi naprosté přátelství, díváme se na vaše pozemské nesnáze, ve kterých se trvale ocitáte. Věřte, milí přátelé, že po odložení těla z něho odchází Duch, jenž má vibraci, kterou vaše pozemské oko nemůže zachytit. Pozemský život je různě časově omezen, ale Duch žije věčně. Věřte, že v předaných sděleních od Diany je zcela čistá Pravda, právě tak, jak od Otce Stvořitele. Přijměte ji, zamyslete se, přizpůsobte se daným podmínkám, zbavte se chyb a omylů.

     Vaše těla, budou-li mít kladné vlastnosti na přátelské soužití, budou evakuována a stanou se těly věčnými, jako jsme my, Diana a já - matka. Jen si přeji, abyste se vážně zamysleli nad svojí budoucností.

Matka, bývalá královna

7. 6. 2004 duchovně přijal Vlastislav Prokeš

Kliknutím zobrazíte originál článku v Květech Kliknutím zobrazíte originál článku v Blesku Obálka knihy Princezna Diana promlouvá z druhého břehu

Vysvětlení autohavárie
v knize Princezna Diana
promlouvá z druhého břehu

Náhledy článků - Květy 21.8.1998 a Blesk 9.1.2004


< Zpět | |« Hlavní strana | ^ Nahoru